Belofour is een kwartet dat bestaat uit vier Oostenrijkse accordeonisten die de muzikale reikwijdte van het instrument aanzienlijk verbreden op hun album Suiten Suite.

English version below

Het gebeurde al eerder. Accordeonisten die samen een album opnemen, zoals de vijf accordeonisten van Accordeon Samurai met o.a. de Italiaanse organetto-speler Ricardo Tesi en de Vlaamse Didier Laloy. Of het project Accordeon Tribe, geïnitieerd door de Amerikaanse accordeonist Guy Klucevsek, met o.a. de Finse accordeoniste Maria Kalaniemi en de blinde Zwitserse accordeonist Otto Lechner.

Belofour zijn vier Oostenrijkse accordeonisten die een soortgelijk initiatief inititeerden. Onder verschillende bezettingen laten zij een scala aan muziekstijlen voorbij denderen op hun album Suiten Suite. Het openingstuk Schubbsi start met één grote accordeon-eruptie waarna een stuwend stuk ontstaat met strakke solo’s en een fraai gedragen middenstuk. Een fraaie compositie in de stijl van J.S. Bach-21ste-eeuw.  Stefan Heckel, Paul Schuberth, Stefan Sterzinger en Nikola Zaric laten hun instrumenten vlammen, schitteren, huilen en janken. Bevlogen en met hartstocht klinkt er folk, Bulgaars dansen met heerlijke onregelmatige maatsoorten (Perle au four; helaas aangevuld met overbodig reciterende Duitse teksten), snelle thema’s, die fonetisch worden meegezongen (Greecis) soms meerstemmig zoals in Rompoeck, Oostenrijkse polka en zelfs hip-hop in Gimme that cue met Engelse rap, met prachtige meerstemmige intermezzi, aangevuld met een (elektronische) bas op de eerste tel. Het repertoire is fris, opgewekt, heeft diepgang en wordt uitgevoerd met uiterste souplesse. Bovendien wordt er hier en daar humor toegevoegd, die alleen werkt mits je deze goed doseert. Belofour is een fantastisch kwartet, met oor voor de juiste dosering. Zij laten hun accordeons klinken met de perfecte geluid-cohesie en geven je daarmee soms het gevoel dat je naar één grote accordeon luistert: breed, ruim en wijds in kleur.

English version 

Belofour is a quartet of four Austrian accordionists who significantly broaden the musical scope of the instrument on their album Suiten Suite.

It happened before. Accordionists who record an album together, such as the five accordionists of Accordeon Samurai with, among others, the Italian organetto player Ricardo Tesi and the Flemish Didier Laloy. Or Accordion Tribe, a project initiated by the American accordionist Guy Klucevsek, with, among others, the Finnish accordionist Maria Kalaniemi and the blind Swiss accordionist Otto Lechner.

Belofour is a similar kind of initiative. On a splendid way they let a range of music styles pass on their album Suiten Suite. The opening piece Schubbsi starts with óne big accordion eruption, after which a driving piece is created with tight solos and a beautifully carried middle piece. If J.S. Bach would be still alive, it could be his composition. Stefan Heckel, Paul Schuberth, Stefan Sterzinger and Nikola Zaric let their instruments blaze, sparkle, cry and howl. On an enthusiastic and passionate way they play folk sounds, Bulgarian dances with wonderfully irregular time signatures (Perle au four; unfortunately supplemented with superfluous reciting German lyrics). There are fast themes, which are sung along phonetically (Greecis), sometimes in polyphony, such as in Rompoeck, Austrian polka and even hip- hop in Gimme that cue with English rap, with beautiful polyphonic intermezzi, supplemented with an (electronic) bass on the first beat. The repertoire is fresh, cheerful, has depth and is performed with utmost flexibility. Moreover, humor is added here and there, which only works if you dose it properly. Belofour is a fantastic quartet, who know how to put the right dose of humor in their music. They create an accordion sound with the perfect cohesion. Sometimes they give you the feeling that you are listening to one bíg accordion: wide, spacious and wonderful.

  • Belofour: Suiten Suite (Bayla Records / Galileo Music)

© Mattie Poels.