Maarten Decombel en Toon van Mierlo brengen met Marafiki een ode aan hun jarenlange vriendschap.

English version below

Gitarist Maarten Decombel en accordeonist Toon van Mierlo zijn al decennia (muzikale) vrienden en speelden in diverse Vlaamse formaties waaronder het kwartet Naragonia. Afzonderlijk waren ze o.a. te horen in Fluxus, Snaarmaarwaar en MandolinMan dat onlangs nog hun derde album Houtekiet uitbracht. Corona bracht het concertleven tot stilstand maar niet de inspiratie van Decombel en Van Mierlo. Zij zochten elkaar juist op, in de studio en improviseerden op al dan niet nieuw gecomponeerd repertoire en thema’s. Zo ontstond hun nieuwe album Marafiki, hun debuut-duo-album. Een ode aan hun vriendschap. En die vriendschap gaat diep, getuige de fantastische cohesie die spreekt uit hun samenspel. Beide musici geven elkaar de ruimte voor muzikale verhalen waarin ze elkaar fraai ondersteunen en motiveren. Thema’s met hoge melodische kwaliteit, zeker hun eigen werk. Mooie unisono passages, gelardeerd met simultaan gespeelde ritmiek en strakke en gevarieerde solo’s geven de muziek een afwisselende lading zoals dat te horen is in bijvoorbeeld Carapateira/Percebes (met heerlijk mandolinespel van Decombel), in Tempelhof/Zeven Dreven (met een doorlopende melodie die als een soort perpetuüm-mobilé-thema door je hoofd blijft cirkelen) of in 7h Swim/Salut les Grues dat door de cornemuse van Olle Geris een toegevoegde kleur ontvangt, gecomplementeerd met een onverwachte modulatie. De muziek op Marafiki straalt bevlogenheid, rust en zekerheid uit. Kenmerken die je als luisteraar graag tot je neemt en het luisteren aangenaam verrijkt. Kom maar op vrienden, dit klinkt naar meer!

English version

Maarten Decombel and Toon van Mierlo pay tribute to their years of friendship with their CD Marafiki.

Guitarist Maarten Decombel and accordionist Toon van Mierlo have been (musical) friends for decades and played in various Flemish formations, including the Naragonia quartet. Separately, they could be heard in Fluxus, Snaarmaarwaar and MandolinMan, who recently released their third album Houtekiet. Corona stopt all the concerts, but not the inspiration of Decombel and Van Mierlo. On the contrary, they met each other in the studio and improvised on repertoire and themes, whether or not newly composed. This is how their new album Marafiki was born, their debut duo album. An ode to their friendship. And that friendship runs deep, as witnessed by the fantastic cohesion that is evident from their interplay. Both musicians give each other space to tell their musical stories in which they support and motivate each other beautifully. High melodic quality themes, especially in their own compositions. Nice unison passages, interspersed with simultaneously played rhythms and tight and varied solos give the music a special feeling, as can be heard in Carapateira/Percebes (with wonderful mandolin playing by Decombel), Tempelhof/Seven Dreven (with a continuous melody that sounds like a sort of perpetuum-mobilé-theme that keeps running and circling through your head) or in 7h Swim/Salut les Grues which receives an added color from the cornemuse, played by Olle Geris, complemented by an unexpected modulation. The music on Marafiki radiates enthusiasm, tranquility and certainty. Characteristics that enrich your listening experience. So, come on friends, Marafiki sounds like more!

  • Decombelvan Mierlo: Marafiki (TRAD Records).

© Mattie Poels.