De Deense accordeoniste Mette Kathrine Jensen is een productief musicus. In juli en augustus 2021 verschenen twee CD’s van haar: het Familiealbum en de duo-album Greatest Hits met violist Kristian Bugge. Op beide CD’s doorgewinterde Deense folk van hoog niveau.

English version below

Mette Kathrine Jensen danste en zong volksmuziek met haar ouders, kreeg al vroeg accordeonles en speelde samen met leeftijdgenoten. Accordeon gaat ze studeren aan het Conservatorium waar ze violist Kristian Bugge ontmoet, met wie ze later het duo Jensen & Bugge vormt. Mette Kathrine speelt tegenwoordig zowel traditioneel als ook eigen stukken, gecomponeerd in traditionele stijl. Op de CD Familiealbum staat eigen en traditioneel werk dat ze opdraagt aan haar familie. Op het album Greatest Hits, dat ze opnam samen met violist Kristian Jensen, staan hun favoriete traditionele composities.

Familiealbum is een CD die niet alleen opgedragen is aan haar familie maar ook aan medemusici die door de jaren ook een beetje familie zijn geworden. Zeven muzikanten die haar bijstaan, waaronder violiste Ditte Fromseier, gitarist Morten Alfred Høirup en natuurlijk violist Kristian Bugge. De stukken zijn instrumentaal en afwisselend in tempo. Opvallend is de authenticiteit die de composities uitstralen. Fraaie melodieën, doordrenkt met folk-weemoed. Met die opgewektheid, verhuld in een melancholische kern. Het accordeonspel van Mette Kathrine is glooiend en soepel, zowel in solo als in band-repertoire, zoals in de dansen: polka’s, reel en polonaise, maar ook in de rustige ballades zoals Hymne til en Mor, Lyden en het schitterende Nordlys Polsk, met een fijne klassieke attitude. Bijzonder is het slotstuk Helgesminde met orgelbegeleiding, dat een ode is aan de accordeonist Helge Sørenesen.

Het duo-album Greatest Hits speelt Mette Kathrine samen met violist Kristian Bugge (foto).Veel dansen die in een sneltreinvaart voorbijkomen. Virtuoos en bevlogen gespeeld, horen we polka’s, walsen en allemande. Stukken met een mooie A-B-A-indeling, uiterst geschikt om op te dansen. Hierbij speelt de accordeon veelal de begeleiding, met een ritmische linkerhand, aangevuld met het strakke (vibratie-loze) vioolwerk van Bugge. Mooi is de twee-stemmigheid in de melodie, zoals in Fødselsvalsen en Marius Kronborgs Vals. De muziek op deze Greatest Hits klinkt zo herkenbaar, zo vanzelfsprekend, zo geolied. Ook op dit album is het slotstuk een bijzonder werk. Het intro van Viggo Post Polonaise (zie YouTube onder)heeft een zingende melodie, ondersteund door sonore lang-klinkende accordeon-tonen. Het stuk wordt opgedragen aan de accordeonist Karl Skaarup. 

Mette Kathrine Jensen heeft het accordeonspel in haar bloed en de folk in haar benen (als ze zittend speelt, dansen haar benen). De folk-bevlogenheid spat van beide CD’s af en is een absolute rijkdom uit het Deens noorden.

Voor meer muziek van Ditte Fromseier klik hier

English version

The Danish accordionist Mette Kathrine Jensen is a prolific musician. Two CDs of hers were released in July and August 2021: the Familiealbum and a duo album Greatest Hits with violinist Kristian Bugge. Seasoned Danish folk of a high level on both albums.

From an early age Mette Kathrine Jensen already got accordion lessons. She dances and sang folk music with her parents and played with peers. She studied accordion at the Conservatory where she met violinist Kristian Bugge, with whom she later forms the duo Jensen & Bugge. Today Mette Kathrine plays both traditional and her own pieces, composed in the traditional style. The CD Familiealbum contains her own and traditional work that she dedicates to her family. Their favorite traditional compositions are included on the Greatest Hits album, which she recorded together with violinist Kristian Jensen.

Familiealbum is a CD that is not only dedicated to her family but also to fellow musicians who have become a bit of a family over the years. Seven musicians accompany her, including violinist Ditte Fromseier, guitarist Morten Alfred Høirup and of course violinist Kristian Bugge. The pieces are all instrumental and vary in tempo. The authenticity of the compositions is striking. Beautiful melodies with that folk melancholy, that cheerfulness that always retains a melancholic core. The accordion playing is smooth, both in solo and band repertoire. Like the dances polkas, reel and polonaise, but also the calm ballads such as Hymne til en Mor, Lyden and the beautiful Nordlys Polsk, with a nice classical attitude. Special is the final piece Helgesminde with organ accompaniment, which is an ode to the accordionist Helge Sørenesen.

For more music by Ditte Fromseier click here.

On the duo album Greatest Hits we hear Mette Kathrine together with violinist Kristian Bugge. Lots of dances that pass in a fast mood. Played virtuously and enthusiastically, we hear polkas, waltzes and allemande. Pieces with a beautiful A-B-A structure, extremely suitable for dancing. The accordion often plays the accompaniment, with a rhythmic left hand, supplemented with the tight violin work of Bugge. The two harmonic voices in the melody are beautiful, as in Fødselsvalsen and Marius Kronborgs Vals. The music on these Greatest Hits sounds so recognizable, so natural and played with great ease. The closing piece Viggo Post Polonaise on this album is also a special work. It has a singing melody, with a sonorous long-sounding accordion tones. Really exciting. The piece is dedicated to the accordionist Karl Skaarup. (see Youtube above).

Playing the accordion is so natural for Mette Kathrine Jensen. The folk enthusiasm radiates from both CDs and is an absolute wealth from the Danish north.

  • Mette Kathrine: Familiealbum (GO’Danish Folk / Xango)
  • Jensen & Bugge: Greatest Hits GO’Danish Folk / Xango)

© Mattie Poels.