De muziek van de Haagse band Eskina zweeft over de randen van pop, jazz en klassiek. Ondefinieerbaar en ongrijpbaar, maar daarom des te interessanter.

English version below

Niet vaak hoor je een CD waar diverse muziestijlen zo organisch in elkaar grijpen. Gitariste Merel van Hoek uit Den Haag slaagt er wonderwel in met haar kwintet Eskina. Voor het album We Were the Moon componeerde ze alle stukken waarbij ze gebruik maakt van altviool, cello, basgitaar, drums en natuurlijk van Hoek zelf op gitaar, aangevuld met een gastmuzikant die met elektronica hier en daar een vervreemdend effect toevoegt. Het spel van van Hoek is fris, helder en verzorgd. De flinke dosis galm bezorgt haar gitaar een magische vrijheid die nog eens wordt versterkt door de lange melodische lijnen van de strijkers die haar in die vrijheid vergezellen. De muzikale warmte die op deze wijze ontstaat, laat de muziek opstijgen tot grote hoogten. De stukken klinken als een harmonische eenheid waar alle partijen gelijkwaardig zijn en elkaar bijzonder fraai aanvullen, hier en daar strak ondersteund door stevig pakkend slagwerk, dat zorgt voor het aardse element. De composities zijn overwegend traag en hebben een mijmerend, melancholisch karakter waardoor je met gemak de mogelijkheid wordt geboden om je innerlijke op te zoeken. Zelden een album beluisterd dat door zijn inspirerende oprechtheid zo’n indruk maakt. We Were the Moon van Eskina zou zo maar eens hét wereld-, jazz- of popalbum van 2021 kunnen worden. Werkelijk grote klasse!

English version

Eskina is a band from The Hague (city in the west of the Netherlands) that plays music that floats over the edges of pop, jazz and classical music. Indefinable and elusive, that makes it even more interesting.

You don’t often hear a CD where various musical styles intertwine so organically. For the album We Were the Moon guitar player Merel van Hoek composed all the pieces in which she uses viola, cello, bass guitar, drums and of course van Hoek herself on guitar, supplemented by a guest musician who adds an alienated effect with electronics here and there. Van Hoek’s playing is fresh, clear and tight. The generous dose of reverberation gives her guitar a magical freedom that is further enhanced by the beautiful long melodic lines of the strings that accompany her in that freedom. This musical warmth makes the music shine. The pieces sound like a harmonic unity where all parts are equal and complement each other very beautifully, here and there tightly supported by firmly catchy percussion, which provides the earthly element. The compositions are predominantly slow, have a musing and melancholic character, which easily offers you the opportunity for a meditative moment. Rarely have I listened to an album that makes such an impression because of its inspiring sincerity. We Were the Moon by Eskina could very well become the world, jazz or pop album of 2021. Really splendid music!

  • Eskina: We Were the Moon (Challenge Records INT)

© Mattie Poels.