Antwoord is de titel van het nieuwste, tiende album, van de bevlogen Groningse zanger Erwin de Vries met zijn band de Zunderlingen.

English version below

Goede muziek bederft niet. Het nieuwe album van de Groningse zanger Erwin de Vries kwam uit in februari 2021, maar nu eind oktober, wordt het album hier (pas) besproken. Al meer dan 20 jaar draait De Vries mee in het (Gronings) popcircuit. Zijn stem is authentiek met dat heerlijk organisch rauwe randje waarmee hij zingt in het Gronings dialect. Teksten met een dosis humor (Feestweek), liefde, onzekerheid (Komt weer goud) en hoop (Bange). Zijn liedjes zijn herkenbaar met thematiek die hij verpakt in vijftien strakke en gevarieerde pop-songs zowel door middel van stevige arrangementen met scheurende gitaren en vette drums als ook door middel van gedreven ballades met piano en violen. De liedjes van De Vries hebben melodische melodieën, die ook overeind blijven als je ze solo zou spelen op gitaar. Dat maakt ze openhartig en eerlijk. Daarnaast zijn ze treffend en nét even anders. Niet in de laatste plaats door zijn regionale tongval die de muziek zeer ten goede komt! Hij wordt bijgestaan door zijn groep de Zunderlingen, en de gastmuzikanten violiste Aili Deiwiks (viool-arrangementen) en accordeonist Marcel van de Schot. Een klein rolletje is voor zijn dochter Isis die in Veen heel helder de melodie fonetisch meezingt. Erwin de Vries is een geweldige muzikant die veel meer landelijke media aandacht verdient. Met zijn nieuwe album Antwoord levert hij (weer) het bewijs dat het tijd wordt dat Groningen niet alleen in het nieuws komt vanwege (gas-)aardbevingen!

Klik hier voor de recensie van zijn album Noodzoak

English version

Antwoord (Answer) is the title of the latest, tenth album, by the great Groningen (North-East of The Netherlands) singer Erwin de Vries with his band De Zunderlingen.

Click here for the review of his album Noodzoak.

Good music doesn’t spoil. In February 2021 the new album by Groningen singer Erwin de Vries was released, but now at the end of October, the album will be reviewed here. De Vries has been playing in the (Groningen) pop circuit for more than 20 years. His voice is authentic with a wonderful organic raw edge with which he sings in the Groningen dialect. Texts with a dose of humor (Feestweek), love, uncertainty (Komt weer goud) and hope (Bange). He put these themes into fifteen tight and varied songs, both through solid arrangements with ripping guitars and fat drums, as well as through passionate ballads with piano and violins. De Vries‘ songs have melodic melodies, which also remain intact when you play them solo on guitar. That makes them pure and honest. In addition, they are recognizable – yet slightly different. Not least because of its regional accent, which is very beneficial to the music! He is assisted by his group De Zunderlingen, and the guest musicians are violinist Aili Deiwiks (violin arrangements) and accordionist Marcel van de Schot. A small part is for his daughter Isis who sings, with a christal clear voice, the melody phonetically in the song Veen. Erwin de Vries is a great musician who deserves much more national media attention. With his new album Antwoord he proves (again) that it is time that Groningen won’t not only in the news because of several earthquakes! (Now and then, there are earthquakes in Groningen because of the gas extractions for years).

  • Erwin de Vries: Antwoord (Silvox Records)

© Mattie Poels.