De ECM (kwaliteits CD-label uit München / Duitsland) grootheid accordeonist Jean-Louis Matinier nam samen met gitarist Kevin Sedikki het bijzondere album Rivages op. Een fraaie, doortastende en kleurrijke schildering van accordeon en gitaar.

English version below

Accordeonist Jean-Louis Matinier kwamen we al vaker tegen bij ECM. Zo nam hij CD’s op met Anouar Brahem (Le pas du chat noir en Le voyage de Sahar), saxofonist Louis Sclavis (Dans la nuit) en pianist François Couturier (Nostalghia, Tarkovsky Quartet). Maar ook in duo-vorm met nyckelharpa-speler Marco Ambrosini (Inventio) toont hij zich een grootmeester op de accordeon. Gitarist Kevin Siddiki is een ECM-nieuwkomer. Deze klassiek geschoolde gitarist werkte o.a. samen met de Iraanse percussionist Bijan Cheminari en zangeres Sandra Rumolino (klik hier voor review).

Kevin Siddiki heeft een behendige fingerpicking techniek met een klassiek timbre. Hij speelt verzorgd waarbij hij de tonen laat klinken en vibreren. Fantastisch hoe hij het instrument niet alleen melodisch maar ook ritmisch gebruikt: door bijvoorbeeld zacht op de snaren en klankkast te slaan (zoals in Schumannko en In C). Zijn wijze van musiceren past als een puzzel bij het accordeonspel van Matinier die een virtuoos is op zijn instrument. In een hard/zacht – veel/weinig metier vullen deze musici elkaar naadloos aan. Dat moet ook wel want in een duo-setting ben je enorm afhankelijk van elkaar. Elke noot, elke partij moet kloppen en moet elkaar versterken en intensiveren. De meeste stukken zijn gecomponeerd door Matinier en Siddiki. Maar we horen ook Gabriel Fauré’s Les Berceaux, La chanson d’Hélèna van Philippe Sarde en de traditional Greensleeves. De muziek is dromerig, mijmerend en nodigt uit tot nadenken. Gitaar en accordeon op Rivage klinken zo verfijnd, solide en uitgekristalliseerd waardoor je organisch wordt meegevoerd in fraaie melodische composities. Deze twee voortreffelijke musici vertellen alleen dat wat nodig is en dat doen ze met uitgekiende precisie. Een voortreffelijke oase waar melodie en timbre de zinnen laat mousseren.

English version

The ECM (quality CD label from Munich / Germany) accordionist Jean-Louis Matinier recorded the special album Rivages with guitarist Kevin Sedikki. A beautiful and colorful painting of accordion and guitar.

We often encountered accordionist Jean-Louis Matinier at ECM records. He recorded CDs with Anouar Brahem (Le pas du chat noir and Le voyage de Sahar), saxophonist Louis Sclavis (Dans la nuit) and pianist François Couturier (Nostalghia, Tarkovsky Quartet). But also in duo form with nyckelharpa player Marco Ambrosini (Inventio) he shows himself to be a grand master of the accordion. Guitarist Kevin Siddiki is an ECM newcomer. This classically trained guitarist worked together with the Iranian percussionist Bijan Cheminari and singer Sandra Rumolino (click here for a review in Dutch).

Kevin Siddiki has an agile finger picking technique with a sparkling classic timbre. He plays with a fine touch and makes the sound resonate and vibrate. It’s fantastic how he uses the instrument melodically but also rhythmically. For example; by striking and ticking gently on the strings and the guitar box (as in Schumannko and In C). His way of making music fits seamlessly with the accordion playing by Matinier, who is a virtuoso on his instrument. In a loud/soft – less/more metier, these musicians complement each other seamlessly. Yes indeed, in a duo setting you are so dependent on each other that you have to know exactly what you are playing. Every note, every part has to be right and has to strengthen and intensify each other. Most of the pieces were composed by Matinier and Siddiki. But we also hear Gabriel Fauré’s Les Berceaux, Philippe Sarde’s La chanson d’Hélèna and the traditional Greensleeves. The music is mostly dreamy, musing and invites you to think. Guitar and accordion sound so refined on Rivages, solid and crystallized in which your organic carried away in beautiful melodic compositions. These two excellent musicians only play what is needed and do it with sophisticated precision. An exquisite oasis of melody and timbre that sparkles the senses.

  • Jean-Louis Matinier / Kevin Siddiki: Rivages (ECM Records / New Arts International)
  • Photo live: Joze Balas

© Mattie Poels.