Hoe subtiel wil je het hebben? Accordeonist Jean-Louis Matinier en nyckelharpa speler Marco Ambrosini brengen met ‘Inventio‘ een oase van virtuoze muzikale rust. Muziek die zweeft, stilstaat maar toch zo wendbaar blijkt. Het duo improviseert, speelt stukken van Pergolesi, Franz Biber en enkele composities van J. S. Bach.

English version below

De nyckelharpa is de Zweedse druktoetsenviool, met resonerende (bourdon) snaren, zeer geschikt voor het (solistisch) begeleiden van een dansend publiek. Dat gebeurde tot het midden van de 20ste eeuw, totdat musici meer met elkaar gingen spelen. Het instrument heeft een dunne klank die wordt versterkt door het meeklinken van de resonantiesnaren en wordt bespeeld d.m.v. korte streken. De combinatie nyckelharpa en accordeon is bij Jean-Louis Matinier en Marco Ambrosini uniek: dansend op het snijvlak van folk, klassieke muziek met veel improvisatie. Op ‘Inventio‘ gaat dit Frans-Italiaanse duo op zoek naar een vlechtwerk van verfijnde melodieën waarbij de meeste stukken meer een sfeerbeeld geven, uitgaande van akkoordschema’s en/of (korte) melodieën. Muziek waar beiden instrumenten even belangrijk zijn en niet voor elkaar onderdoen: enkele solistische stukken daargelaten. ‘Totaalmuziek‘, zo zou je kunnen zeggen met nauwelijks volumeverschillen, dat zowel geldt voor hun eigen composities als die van Bach, Pergolesi, Biber en Astier. Dat klinkt wellicht saai maar dat is ‘Inventio‘ allerminst. Dit duo laat binnen een muzikale marge een breed scala horen. Wie de moeite neemt om er eens rustig voor te gaan zitten, merkt snel genoeg dat Matinier & Ambrosini een muzikaal ademloos gesprek voeren.

English version

How subtle do you like it? Accordionist Jean-Louis Matinier and nyckelharpa player Marco Ambrosini give you an oasis of virtuoso peace on their album ‘Inventio’. Slow floating music, but still agile. The duo improvises, play pieces of  Pergolesi, Franz Biber and some compositions of J. S. Bach.

The nyckelharpa is the Swedish button violin, with resonating (bourdon) strings, very usefull in (solo) accompany to a dancing audience. That happens until the mid of the 20th century. The instrument got a thin sound, pumped up by the resonating strings and played by a short bow. The combination of nyckelharpa and accordion of Jean-Louis Matinier and Marco Ambrosini is unique: on the edge of folk, classical music with a lot of improvisation. On ‘Inventio‘ this French-Italian duo looks for a wickerwork of fine melodies and creates an atmospheric picture by using chords progressions and/or (short) melodies. Music in which both instruments are equal: besides of the solo parts off course. ‘Total music‘ you could say with hard any volume changes. Maybe this sounds monotonous, but ‘Inventio‘ is an extensive album. These musicians show a broad musical range. Those who take some time, slow down and listen to the wonderful music finds out that Matinier and Ambrosini have a breathtaking and very musical conversation.

  • Jean-Louis Matinier & Marco Ambrosini: ‘Inventio’ (ECM/New Arst International)

© Mattie Poels.