De in 1981 opgerichte stichting de Domna Samiou Greek Folk Music Association stelt zich als doel het Grieks muzikaal cultureel erfgoed veilig te stellen in de vorm van CD(LP)-opnames. In deze schitterende uitgave Epic Songs of Warriors and Heroes vinden we liederen over dappere krijgers, hooggeplaatste heren maar ook nederige soldaten.

English version below

Domna Samiou (1928/2012) was een bevlogen Griekse musicus, onderzoeker en vertolker van Griekse volksmuziek. Meer dan 50 jaar verzamelde ze Griekse liederen (van over de hele wereld) om deze te categoriseren en beschikbaar te maken voor een breed publiek. Ook op deze opnieuw uitgegeven dubbel-CD Epic Songs of Warriors and Heroes vinden we liederen die door Samiou zijn bewerkt en gezongen. Alle bewerkingen blijven dicht bij het origineel, wat ook geldt voor de arrangementen die zo’n 20 musici maakten van diverse Griekse liederen, als ook de op locatie gemaakte opnames. De muziek is puur, ongerept met een levendig en vertellend karakter. De Domna Samiou Greek Folk Music Association stelde 12 dubbel-CD’s samen, steeds met een thema, waaronder: Songs of Dame Sea (maritieme liederen), The Great North Wind (met kindermuziek) of Epic Songs of Warriors and Heroes. In deze uitgave komen de (anti)helden aan bod: de jonge soldaat, een weduwe/non met een (verboden) kind, een lied over de admiraal Tsamados, of de rijke Andronikos die uiteindelijk vader wordt en mag trouwen met zijn (verboden) liefje. De liederen zijn zowel instrumentaal als vocaal en worden uitgevoerd in verschillende bezettingen met o.a de klarinet, de prachtige kanun (plankciter), luit, bendir (frame-drum), fluit, kemence of lyra (viool) en darbouka (vaastrommel). In meer dan 250 pagina’s vind je alle informatie over de muziek in het Grieks en Engels aangevuld met fraaie illustraties. Epic Songs of Warriors and Heroes is echt weer een doorwrochte Greek Folk Music Association uitgave: gedetailleerd en vakkundig waarnaar je graag luistert, waarin je geboeid leest en waarvan je geniet.

English version

In 1981 the Domna Samiou Greek Folk Music Association was founded, aims to safeguard the Greek cultural musical heritage in the form of LP/CD recordings. In this beautiful edition Epic Songs of Warriors and Heroes we find songs about brave warriors, high-ranking gentlemen but also humble soldiers.

Domna Samiou (1928/2012) was an inspired Greek musician, researcher and interpreter of Greek folk music. For over 50 years, she collected Greek songs (from all over the world) to categorize them and make them available to a wide audience. Also on this re-released double CD Epic Songs of Warriors and Heroes are songs arranged and sung by Samiou. All arrangements remain close to the original, as do the arrangements made by some 20 musicians of various Greek songs, as well as the recordings made on location. The music is pure, pristine with a lively and narrative character. The Domna Samiou Greek Folk Music Association compiled 12 double CDs, each with a theme including: Songs of Dame Sea (maritime songs), The Great North Wind (with children’s music) or Epic Songs of Warriors and Heroes. In this edition the (anti) heroes are discussed: the young soldier, a widow / nun with a (forbidden) child, a song about the admiral Tsamados, or the rich Andronikos who eventually becomes a father and is allowed to marry his (forbidden) sweetheart. The songs are both instrumental and vocal and always in different settings, including the clarinet, the beautiful kanun (plank zither) lute, bendir (frame drum), flute, kemence or lyra (violin) and darbouka (vase drum). In more than 250 pages you will find all information about the music in Greek and English, with wonderful ilustrations. Epic Songs of Warriors and Heroes is truly another elaborate Greek Folk Music Association release: detailed, expertly listened to, lovely to read and enjoyed.

  • Domna Samiou: Epic Songs of Warriors and Heroes (Domna Samiou Greek Folk Music Association / Xango XMD)

© Mattie Poels.