De laatste CD van het Hoff Ensemble van pianist Jan Gunnar Hoff is alweer bijna twee jaar oud. In april 2018 verscheen Polirity. Een trio-album dat hij opnam met contrabassist Anders Jormin en drummer Audun Kleive. Enerverende muziek; virtuoos, melodieus en tijdloos.

English version below

De muziek op Polarity is ontstaan uit een improviserende gedachte waar spontaniteit, de natuurlijk sound van de instrumenten en de locatie hebben geleid tot een verbluffend resultaat. Het album werd opgenomen in de Sofienbergkerk in Noorwegen. De alom aanwezige natuurlijke galm van de kerk maakt de muziek breed en absoluut welluidend. Daarbij blinken de composities uit in melodie die zo goed past bij de ambiance. Een perfecte combinatie, zogezegd. De stukken, allen geschreven door Jan Gunnar Hoff, zijn ‘liedjes’, ‘songs’ zonder woorden, die fraai worden ondersteund door drums en bas (prachtig in Pathway en Wthin). De energie in de werken Polarity of Euphoria, waarin we Jan Gunnar Hoff horen in virtuoos pianospel samen met drummer Audun Kleive, staat in mooi contrast met bijvoorbeeld The Elder. Een rustig werk dat zelfs raakvlakken met een psalm vertoont. Of het mijmerende Sacred waar de piano is vervangen door een synthesizer en aangevuld met een gestreken bas-melodie en ferme percussie. Muziek die regelrecht uit de nok van het gebedshuis lijkt te komen. Magisch! In Justice is ook een synthesizer gebruikt waarmee de pianomelodie is gedubbeld. De wisselwerking tussen de snelle en dynamische composities in tegenstelling tot de rustige stukken versterkt de wendbaarheid op het album Polarity van het Hoff Ensemble. Daar waar plus & min, hard & zacht, veel & weinig niet zonder elkaar kunnen, elkaar afstoten en aantrekken, op dat snijvlak bevindt zich de muziek van Jan Gunnar Hoff (foto). En wil je dan als musicus mooi in een muzikale balans blijven, dan moet je verdomd goed weten wat je doet. Fantastisch trio!

Meer muziek van Jan Gunnar Hoff klik hier

Click here for another Hoff Ensemble video

English version

Almost two years ago, April 2018, the CD Polirity was released by the Hoff Ensemble by pianist Jan Gunnar Hoff. A trio album that he recorded with double bass player Anders Jormin and drummer Audun Kleive. Exciting music; virtuoso played, melodic themes and timeless music.

The music on the album Polarity originated from an improvising idea where spontaneity, the natural sound of the instruments and the location have led to a stunning result. The album was recorded in the Sofienberg church in Norway. The omnipresent natural echo of the church makes the music broad and absolutely euphonious. In addition, the compositions excel in melody that fits so well with the ambiance. A perfect combination, so to speak. The pieces, all written by Jan Gunnar Hoff, are ‘lieder’, ‘songs’ without words, that are beautifully supported by drums and bass (great in Pathway and Wthin). The energy in the pieces Polarity or Euphoria, in which we hear Jan Gunnar Hoff in virtuoso piano playing together with drummer Audun Kleive, is in nice contrast with, for example The Elder. A quiet work that even has interfaces with a psalm. Or the beautiful and revering Sacred where the piano has been replaced by a synthesizer and supplemented with a smoothed bass melody and firm percussion. Music that seems to come straight out of the ridge of the house of God. Magic! A synthesizer is also used in the composition Justice and doubled the piano melody. The interaction between the fast and dynamic compositions as opposed to the quiet pieces reinforces the maneuverability on the Polarity album of the Hoff Ensemble. Where plus & minus, loud & quiet, many & few cannot do without each other, repel and attract each other. On that interface lies the music of Jan Gunnar Hoff (photo). And if you, as a musician, want to stay nicely in a musical balance, then you must know what you are doing. This is a fantastic trio!

© Mattie Poels.