Prelude is het debuut-album van de Nederlandse gitarist en singer-songwriter Philip Xander (Steenbergen). Het album bevat drie folk-suites die zich bewegen rond instrumentale kamermuziek-folk, aangevuld met pop en rock invloeden en lichte electronika.

English version below

Prelude is een aaneenschakeling voor folk-georïenteerde muziek waar de acoustische gitaar centraal staat, bevlogen bespeeld door Philip Xander. Alhoewel zijn muziek raakvlakken heeft met het werk van Leo Kottke, John Renbourn, Michael Hedges en zeker Gordon Giltrap, verlaat Xander met gemak de folky-piketpaaltjes waardoor opeens de hele muzikale wereld aan zijn voeten ligt. Zijn composities klinken herkenbaar, liggen goed in het gehoor met weloverwogen melodieën. Hij gaat op zoek naar zijwegen die zijn muziek verbreden, gebruikt elektronica, de Indiase tabla (kleine percussie) en we horen de marimba in Enthaos. Hij schakelt moeiteloos van folk naar country (Children of Suffering), van folk naar rock en pop, met hier en daar een touch Minimal Music die aansluit bij het werk van het Britse Penguin Café Orchestra. Prachtig is de melodie Children of Chance waar plotselinge chromatiek zorgt voor enige dramatiek, gevolgd door een schurende vioolsolo van Anne Bakker. Kippenvel!…om daarna met percussie om de oren geslagen te worden in First Rites en keelzang van Philip Xander. Doortastende afwisseling die, zoals ik al eerder schreef, het album in drie suites verdeelt, steeds met wisselende timbres, zoals gebruikelijk in suites. Op Prelude wordt Xander bijgestaan door Erwin Tuijl die toetsen speelt en mede-verantwoordelijk is voor de productie en opname. Daarnaast horen we de nyckelharpa (Zweedse druktoetsen-viool), harp, viool en contrabas. Prelude betekent Voorspel. Een mooie titel voor een debuut-CD. En impliceert dat ook dat er nog meer CD’s volgen?…..daar zien we naar uit!

English version

Prelude is the debut album by Dutch guitarist and singer-songwriter Philip Xander (Steenbergen). The album contains three folk suites that are influenced by instrumental chamber music folk, supplemented with pop and rock influences and light electronics.

Prelude is a concatenation for folk-oriented music where the acoustic guitar is the central instrument, played with enthusiasm by Philip Xander. Although his music has similarities with the music of Leo Kottke, John Renbourn, Michael Hedges and certainly Gordon Giltrap, Xander easily leaves the folk spot and creates music without a label. Yet Xander looks for ways to improve his music and broaden it. His compositions sound recognizable with deliberate melodies. He uses electronics, the tabla (small Indian percussion) and we hear the marimba in Enthaos. He switches effortlessly from folk to country music (Children of Suffering) or from folk to rock and pop, with here and there a touch of Minimal Music that matches to the work of the British Penguin Café Orchestra. Beautiful is the melody Children of Chance where sudden chromaticism creates a dramatic moment, followed by an abrasive violin solo by Anne Bakker. Absolutely great. And after that you are beaten with tight percussion in First Rites and throat singing by Philip Xander. Vigorous variety. And as I wrote before, the album is divided into three suites. Every piece with varying timbres, as usual in suites. On the album Prelude Xander is assisted by Erwin Tuijl, who plays keys and is co-responsible for production and recording. We hear the nyckelharpa (Swedish violin with keys), harp, violin and double bass. Prelude is a nice title for a debut CD, but it also implies that there’s more music to come?…..we look forward to that!

  • Philip Xander: Prelude (philipxander.com)

© Mattie Poels.