In een adembenemende souplesse vertelt pianiste Anna Fedorova haar muzikale verhaal op ‘Storyteller’. Op dit nieuwe (en 2de op Channel Classics) album horen we deze Oekraïense pianiste met werken van Frederique Chopin, Franz Liszt en Alexander Scriabin.

English version below

Niet vaak hoor je een pianiste die zo zorgvuldig haar noten kiest. Natuurlijk, de noten zijn niet ‘letterlijk’ door Anna Fedorova gekozen maar door de componist, die ze vervolgens op notenschrift zette. Maar haar speelwijze kiest ze wel zelf en speelwijze is iets wat varieert per uitvoerend musicus. Hoe ga je om met het notenmateriaal binnen de grenzen van de muziek. Waar plaats je de vertragingen (de rallentandi), de versnellingen (accelerandi), de dynamiek en hoe sterk maak je deze. Anna Fedorova heeft dit tot in de puntjes uitgediept: wat werkt het beste en wat komt het beste tot zijn recht en blijft binnen de muzikale wetten. Haar spel heeft rust en spanning tegelijk alsof ze in de huid is gekropen van de componist. Haar album ‘Storyteller’ heeft een prachtige opbouw. De CD opent met de vier Ballades van Chopin die worden uitgevoerd met een helder en sympathiek timbre. Dat hoor je ook terug in de Drie Petrarch Sonnets van Liszt. Drie werken die geïnspireerd zijn op de Années de Pèlerinage, de pelgrimstocht die Liszt maakte, midden 19de eeuw. Deze stukken hebben een verhalend en soms mijmerend karakter dat fraai invoelend wordt gespeeld door Fedorova. Ook in de laatste twee werken Two Poems Op 32 en Sonata No4 Op. 30 van Scriabin (met het verbluffend slotdeel Prestissimo volando!) horen we een musicus die met gemak de luisteraar in vervoering weet te brengen. Haar virtuositeit klinkt zo vanzelfsprekend dat je amper in de gaten hebt naar wat voor een talent je eigenlijk luistert. Subliem!

English version

In a breathtaking flexibility, pianist Anna Fedorova tells her musical story on ‘Storyteller’. On her latest and 2nd album for Channel Classics we hear this Ukrainian pianist play compositions by Frederique Chopin, Franz Liszt and Alexander Scriabin.

Not often do you hear a pianist who chooses her notes so carefully. Of course, the notes were not ‘literally’ chosen by Anna Fedorova but by the composer. He wrote the compositions and put them on paper. But Fedorova choose her way of playing by herself. And the way of playing varies considerably per performing musician. How do you handle the note material within the boundaries of the music? Where do you place the delays (the rallentando), the accelerate’s (accelerandi), the dynamics and how strong do you make them. Anna Fedorova has elaborated this in detail: what is the best and stays within the musical laws. Her playing has it’s tranquility and excitement at the same time as if she had put herself into the mind of the composer. Her album ‘Storyteller’ has a beautiful structure. The CD opens with the four ballads of Chopin that are performed with a clear and sympathetic timbre. You can hear that also in the Three Petrarch Sonnets from Liszt. Three works inspired by the Années de Pèlerinage, the pilgrimage that Liszt made in the mid-19th century. These pieces have a narrative and sometimes musing character that is beautifully performed by Fedorova. In Two Poems Op 32 and Sonata No4 Op. 2 by Scriabin (with the astonishing final part Prestissimo volando!) we hear a musician who really knows how to enchant the listener. Her virtuosity sounds so obvious that you barely notice what kind of talent you are actually listening to. Sublime!

  • Anna Fedorova: Storyteller (Channel Classics)

© Mattie Poels.