Ze komen uit St Petersburg en spelen Russische folk. Otava Yo mixt hun muzikale erfgoed tot een eigentijds geheel. Met gebruik van traditionele instrumenten waaronder de gusli (psalterium) en de kaljuka (houten fluit) creëert het gezelschap een eigen inspirerende en optimistisch geluid.

English version below

In 2003 besluit een aantal professionele musici om Otava Yo op te richten met als doel het innoveren van de Russische folk. Met humor, vakmanschap en originaliteit speelt Otava Yo Russiche folk op hun nieuwe zevende album Do You Love. Alle stukken zijn bewerkt, met soms toegevoegde intermezzo’s, maat- en tempowisselingen, meerstemmige zettingen (The Rose Rose Bush) en hier en daar pop- en rock-invloeden zoals te horen in Guelder-Rose Berries. Met gebruik van o.a. psalterium, doedelzak, slagwerk (drums), (bas-)gitaar (hier en daar flink vervormd) en viool transformeert Otava Yo traditioneel repertoire naar het heden. In alle stukken wordt gezongen met teksten die handelen over drank (wodka), liefde, geld en familie. Het mooie van Otava Yo is dat zij de Russische traditie met respect behandelen. De stukken klinken geestdriftig, opzwepend en met energie, maar ook sober en ingetogen zoals in Maidens have sown the Flax wat werkelijk een fantastisch nummer is. Prachtige zijn de meerstemmige vocalen (Do You Love), fraaie viool-partijen en uitgekiend en ingenieus samenspel. Otava Yo is een groep van zes muzikanten die verdomd goed weten waar ze mee bezig zijn en dat ook nog eens verdomd goed doen: geweldig!

Meer Russische muziek? Check:

Vasily Evhimovich of Boris Grebenchikov 

English version

They are from St Petersburg and play Russian folk. Otava Yo mixes their musical heritage into contemporary music. Using traditional instruments including the gusli (psalterium) and the kaljuka (wooden flute), this band creates its own inspiring and optimistic sound.

In 2003 a number of professional musicians decided to start Otava Yo with the aim to innovate Russian folk. With humor, craftsmanship and originality, Otava Yo plays Russian folk on their new, seventh album Do You Love. All pieces have been beautiful arranged, with intermezzos, changes in tempo and rhythms were added, polyphonic settings (The Rose Rose Bush), with here and there pop and rock influences as can be heard in Guelder-Rose Berries. With the use of, for example, the psalterium, bagpipes, percussion (drums), (bass) guitar (quite distorted here and there) and violin, Otava Yo transforms traditional repertoire into the present time. All pieces are sung in Russian with texts that deal about liquor (vodka), love, money and family. Otava Yo is an absolute great and inspiring band because they treat the Russian heritage with love and respect. The pieces sound enthusiastic, uplifting and with energy, but also sober and modest as in Maiden’s sown the flax which is really a fantastic song. Beautiful are polyphonic vocals (Do You Love), the fine violin sound and sophisticated ensemble playing. Otava Yo is a group of six musicians who know damn well what they are doing and they are damn good. Yes indeed!

More Russian music? Check:

Vasily Evhimovich or Boris Grebenchikov

  • Otava Yo: Do You Know (ARC Music)

© Mattie Poels