Vasily Evhimovich is zanger, liedjesschrijver en instrumentenbouwer uit Yaroslavl, een regio aan de rivier de Wolga, zo’n 250 km ten noorden van Moskou. Bevlogen zingt hij verhalende liedjes en begeleidt zich daarbij op de draailier, accordeon of zingt a capella, hier en daar ondersteund door twee- of driestemmige zang.

English version below

Vasily Evhimovich is een puur artiest die met volle overtuiging liedjes zingt. Traditionele muziek uit Siberië en Tatarstan, zijn geboortestreek Yaroslav, uit de regio waar de Oka rivier uitmondt in de Wolga en liedjes uit Belgorod. Een stad in het zuiden van Rusland tegen de grens met de Oekraïne. Vasily is instrumentenbouwer. Maakte zijn eigen draailier die centraal staat op zijn CD. De bourdon (de liggende kwint klank, net zoals bij een doedelzak) van dit bijzondere instrument, geeft de muziek een authentiek karakter die mede door de ferme, bijna ‘schreeuwende‘ zang van Vasily zorgt voor enthousiaste en geestdriftige muziek. Naast de draailier horen we ook de accordeon, zingt hij a capella en wordt af en toe bijgestaan door meerstemmige vocalen van Julia Kuchugurnaya, Olga Loginova en Alexander Kapustin. Veel liedjes gaan over de natuur met titels als ‘De nachtegaal en de koekoek’, ‘Bloem’, ‘In de wei’ of ‘Kersenboom’ en geven een sobere bijna melancholische kijk in het oude Rusland. Prachtig is het tweestemmige a capella lied ‘Flower‘. De ballade ‘Round and turns blue scarf’ die, ook al versta je er geen woord van, zeer beeldend overkomt. Net zoals het driestemmig a capella ‘Oh, don’t cuckoo’ waar voor- en meerstemmige nazang excelleert in een prachtige afwisseling. Op dit thuis in Povodnevo opgenomen album klinkt Vasily Evhimovich oprecht en zelfverzekerd en onweerlegbaar trots op de Russische zangcultuur.

English version

Vasily Evhimovich is a singer, songwriter and instrument maker from Yaroslavl, a region on the Volga river, some 250 km north of Moscow. He sings Inspired and narrative songs and accompanies himself on the hurdy-gurdy, accordion and sings a capella. Three singers accompany with some harmony vocals.

Vasily Evhimovich is a pure artist who sings songs with conviction. Traditional music from Siberia and Tatarstan, from his native Yaroslav, in the region where the river Oka flows into the Volga and songs from Belgorod. A city in southern Russia near the border with the Ukraine. Vasily is also instrument maker. Made his own hurdy-gurdy which is the central instrument on this CD. The drone (the lying fifth sound, just like a bagpipe) of this exciting instrument, gives the music an authentic character. His songs even become more enthusiastic by the way Vasily sings; strong and direct. In addition to the hurdy-gurdy, we also hear the accordion, he sings a cappella and occasionally assisted by polyphonic vocals of Julia Kuchugurnaya, Olga Loginova and Alexander Kapustin. Many songs are about nature with titles such as ‘The nightingale and cuckoo’, ‘Flower’, ‘In the meadow’ or ‘Cherry’. These songs give a sober, almost melancholy view of old Russia. Magnificent is the two-part a cappella song ‘Flower’. The ballad ‘Round and turns blue scarf‘ is a very pictorial song, even if you understand a word of it. Like the three voices in the a cappella song ‘Oh, do not cuckoo’, where call-and-respond singing excels in wonderful variety. Vasily Evhimovich recorded his album at home in Povodnevo. The result is sincere and confident music – proud of the vocal Russian culture. Great record!

  • Vasily Evhimovich: ‘Vasya was There‘ (Sketis Music)

© Mattie Poels.