Joaquín de Sola is een jonge getalenteerde zanger uit Cádiz. Met weemoed en humor creëert hij de juiste dosis duende waardoor zijn stem doet denken aan vervlogen tijden. ‘Principia‘ is zijn eerste album waarop hij wordt bijgestaan door o.a. de gitaristen Victor Rosa en Adriano Lozano die werkte met cantaor Miquel Poveda.

English version below

De debuut-CD van cantaor Joaquín de Sola opent met het stuk ‘Amantes‘. Een alegrías, een vreugdedans. Een van oorsprong instrumentale stijl uit Cádiz die vanaf de jaren ’40 ook gezongen versies kent. In Cádiz, Spaanse stad ten zuiden van Sevilla aan de Atlantische Oceaan, wordt Joaquín geboren en groeit hij op in een gezin vol muziek. Als hij de flamenco-legende Camarón de la Isla (1950 – 1992) hoort zingen, ontvlamt er een warme liefde voor de flamenco muziek die vanaf dat moment alleen maar sterker wordt. Dat is duidelijk te horen in de acht stukken op zijn debuut album ‘Principia‘. De genegenheid, de geestdrift en de liefde voor de Zuid-Spaanse zang geven de muziek een warme gloed en zijn voelbaar tot in de vingertoppen. Werkelijk prachtig is ‘Lumbre‘, een energieke bulerias. Ook een stijl afkomstig uit Cádiz. Een afgeleide van volksliedjes aangevuld met pikante levendigheid en veel improvisatie; voortreffelijk gezongen door Joaquín de Sola. Net zoals de veel tragere versie, de soleá ‘En el Pórtico‘, ook afkomstig uit Cádiz, waarin we Joaquin horen in lange, gedragen melodische lijnen die door de ziel snijden. Daarnaast zingt hij de tanguillos (ritmisch rijke muziek), een fandango en een tiento, een langzame versie van de Spaanse tango. Joaquín wordt over het algemeen begeleid op gitaar dat in enkele stukken wordt aangevuld met palma’s (handgeklap), cajon (percussie kistje), basgitaar en achtergrondzang. In deze diverse stijlen en combinaties haalt hij het beste van de flamenco naar boven, wordt fantastisch begeleid en zingt oprecht, intens en vol overgave!

http://youtu.be/NfwodII5_Ps

English version

Joaquín de Sola is a young talented singer from Cádiz. With melancholy and humor he creates the right duende which makes his voice reminiscent of a bygone era. On his first album ‘Principia‘ he is accompanied by, inter alia, the guitarists Victor Rosa and Adriano Lozano who worked with cantaor Miguel Poveda.

The debut album by the cantaor Joaquín de Sola opens with the song ‘Amantes‘. An alegrías, a dance of joy. An originally instrumental style from Cádiz, with singing versions since the 40s. Joaquín was born in Cadiz, Spanish city at the Atlantic Coast, in a family full of music. When he heard flamenco legend Camarón de la Isla (1950 – 1992) sing for the first time, he fell in love with flamenco music. This passion grew stronger and stronger and reflected in the eight pieces on his album ‘Principia‘. The affection, the enthusiasm and the love for the southern Spanish vocal music gives you a warm and lovely feeling. Truly beautiful is ‘Lumbre‘, an energetic bulerías. A style original from Cadiz. A derivative of folk songs complemented with spicy vivacity and much improvisation; excellently sung by Joaquín de Sola. Just like the much slower soleáEn el Pórtico’, also from Cádiz. In this song Joaquin sings long and slow melodic lines which makes your heartbeat go faster. He sings also tanguillos (rich rhythmic music), a fandango and a tiento, a slow version of the Spanish tango. Joaquín is generally accompanied on guitar which is completed in a few pieces by palma’s (clapping), cajon (percussion box), bass guitar and backing vocals. In these various styles and combinations you’ll get flamenco at it’s best, played by wonderful flamenco musicians and sung by a great singer – sincere and intense!

  • Joaquín de Sola: ‘Principia‘ (Flamenco de la Isla/Xango)
  • Photo: Victoria Herranz

© Mattie Poels.