De nieuwste cd ‘Kali City’ van de Belgische gitarist en ûd (Arabische luit) speler Karim Baggili is georïenteerd op de Arabische muziek. In het eerste gedeelte wordt hij bijgestaan door het fantastisch Palestijnse Trio Joubran. Verderop is het zijn eigen Arabic Band die hem ritmisch ondersteund en Kali City transformeert tot een bruisende metropool.

English version below

Karim Baggili wordt geboren in België uit Jordaans-Joegoslavische ouders. Als puber leert hij (elektrische) gitaar spelen, dat hij later aanvult met flamenco gitaar en Arabische luit (ûd). Bovendien begint hij met het schrijven van ’theater’ en ‘film’ muziek. Zijn metaforische composities zijn zo beeldend dat ze perfect passen binnen deze signatuur; ze dragen de beelden als het ware al in zich. Deze manier van componeren is zijn handelsmerk geworden. Pakkende melodieën: herkenbaar maar net even anders. Iets soortgelijks horen we op zijn laatste cd ‘Kali City’. Een fraai gevarieerd album waar snelle en opzwepende stukken worden afgewisseld met langzamer werk. In de eerste vier composities wordt hij bijgestaan door de drie broers Joubran uit Palestina die opgroeiden binnen de ûd traditie en deze al meer dan tien jaar met verve uitdragen en concerten geven over de hele wereld. Een prachtige cohesie van de ûd en gitaar met als klapper ‘Big Fish’ waarin drie ûd’s klinken. Zijn Arabic Band zorgt voor de meer ritmische kant op de rest van ‘Kali City’, met stevige percussie op darbouka (vaastrommel), daf (frame trommel) en drums. Bovendien horen we de viool en de kawala (soort ney), een hese fluit die bijzonder goed mengt. Twee stukken worden gezongen door de zangeressen Samia Sabri en Karolina de la Serna (Dazibao), maar het meest opvallend is Baggili zelf die het slotlied ‘Amar’ zingt, waaruit blijkt dat hij niet alleen een voortreffelijk muzikant en componist is, maar ook een betoverend zanger.

English version

‘Kali City’ is the last cd of the Belgium guitarist and oud (Arabic lute) player Karim Baggili who plays Arabic orientated music.

Karim Baggili was born in a Jordanian-Joegoslavic background. As a teenager he learns to play (electric) guitar, later added with flamenco guitar and Arabic lute (oud). He also starts writing music for ’theatre’ and ‘film’. His compositions are like a metaphor, so expressive that the ‘views’ are built in the music itself. This becomes his way of composing: catchy melodies, recognizable and a little different. Something like this we hear on his last cd ‘Kali City’. A nice and varied album with fast and exciting pieces alternated with slower work. In the first four compositions he’s assisted by the three brothers Joubran form Palestine. They grew up in the oud tradition and developed it for years in concerts all over the world. A sparkling cohesion of oud and guitar with the wonderful ‘Big Fish’: a composition with three ouds. His Arabic Band brings a more rhythmic side on the rest of ‘Kali City’, tight percussion on darbouka, daf (frame drum) and drums. We also hear the violin and the kawala (kind of ney), a hoarse flute which mix very well with the other rhythmic instruments. Two pieces are sung by the female singers Samia Sabri en Karolina de la Serna (Dazibao), but the most exciting is Baggili himself, who sings the last song ‘Amar’, which proves he’s not only a wonderful musician and composer but also a wonderful singer!

  • Karim Baggili: ‘Kali City’ (Homerecords.be)

© Mattie Poels.