1.png

Op het album Nay’ Indaba klinkt een doortimmerde samenwerking van de Zuid-Afrikaanse zangeres Pilani Bubu en het Franse jazzrock-collectief Marthe.

English version belo

Wie voor het eerst het album Nay’ Indaba van de band Marthe en Pilani Bubu opzet, weet even niet waar je naar luistert. Je muzikale oriëntatie zet je even op een dwaalspoor, aangezien oriëntaalse & Balkan blazers, rap, funk, jazz worden overgoten met karakteristieke Afrikaanse zang en signatuur. Maar dat is nou precies wat dit album zo de moeite waard maakt. De avontuurlijke luisteraar komt hier ruim aan zijn trekken.

Het Franse kwartet Marthe (bezetting: trompet, sax, (bas)gitaar en drums/percussie) speelt een mix van jazzrock, aangevuld met pop en rock. Maar er gebeurt meer dat aansluit bij een Oriëntaalse signatuur. Zo gebruikt de groep unisono gespeelde thema’s, wordt oriëntaalse tonaliteit moeiteloos afgewisseld met de Oost-Europese en wisselt de groep organisch met dynamiek en onregelmatige maatsoorten. Bovenop dit heerlijke, muzikale geweld dat zich samenbalt in een bijna ongrijpbare klankkleur, klinken de vocalen van de Zuid-Afrikaanse zangeres Pilani Bubu. Met haar herkenbare stemgeluid zingt zij soepel en beweeglijk, op teksten die handelen over 30 jaar Zuid-Afrikaanse democratie, toegespitst op de rol van de vrouw. Een bezongen complexe geschiedenis over de strijd tegen ongelijkheid, jeugdwerkloosheid en discriminatie.

Zo word je op Nay’ Indaba muzikaal meegevoerd op een enerverende reis waar maatschappelijke issues breed toegankelijk worden gemaakt door middel van voortreffelijke muziek.

Meer muziek van Pilini Bubuklik hier

English version

The album Nay’ Indaba features a sophisticated collaboration between the South African singer Pilani Bubu and the French jazz rock collective Marthe.

Anyone who plays the album Nay’ Indaba by the band Marthe and Pilani Bubu for the first time, will not know what you’re listening to. Your musical orientation lead you astray, as oriental & Balkan brass, rap, funk, jazz are overlaid with characteristic African vocals and signature. That’s exactly what makes this album so worth it. The adventurous listener will get his money’s worth here.

The French quartet Marthe (line-up: trumpet, sax, (bass) guitar and drums/percussion) plays a mix of jazz rock, supplemented with pop and rock. But there is more happening that fits in with an Oriental signature. For example, the group uses themes played in unison, oriental tonality alternates effortlessly with Eastern & Western European tonality and the group alternates organically with dynamics and irregular time signatures. On top of this wonderful, musical violence that combines into an almost intangible timbre, we hear the lovely vocals of the South African singer Pilani Bubu. With her recognizable voice, she sings smoothly about 30 years of South African democracy, focusing on the role of women. Songs for complex history about the fight against inequality, youth unemployment and discrimination.

At Nay’ Indaba you are musically abducted on an exciting journey where social issues are made widely accessible through excellent music.

More music from Pilini Bubuclick here

*Marthe X Pilani Bubu: Nay’ Indaba (Oreille en Friche/Xango)

© Mattie Poels.