Het trio Touki slaat een onuitwisbare brug tussen Noord-Afrikaanse en popmuziek, aangevuld met hier en daar een klassiek touché.

English version below

Het Britse trio Touki bestaat uit kora-speler/ zanger Amadou Diagne, gitarist/ zanger Cory Seznec en cellist/ violist Duncan Wickel.

Het gebruik van de kora (West-Afrikaanse harp) en Afrikaanse percussie mixt en matcht voortreffelijk met de (gemuteerd gespeelde) elektrische en akoestische gitaren en worden zo nu dan besprenkeld met viool- en cello-signatuur.

Alle instrumenten zoeken elkaar qua speelstijl op. Zo sluit het tokkel-spel van Cory Seznec naadloos aan bij de kora (Djarama) en zijn de notenkeuzes en versieringen van de viool (bijvoorbeeld in Diallo Djeri) in de West-Afrikaanse stijl, geheel met kwarttonen. Dit aangevuld met Afrikaanse percussie.

Stukken als Wenchi Breakdown en Tellem Dreams hebben een fraaie (Marokkaanse) Gnawa-ritmiek. En het lied God Among Men is bijna een ‘gewone’ popsong, met gemuteerd gitaarspel en harmonische zang. Op Don’t Look Away horen we zowel de Engelse als Afrikaanse vocalen van respectievelijk Seznec en Diagne, verderop aangevuld met percussie, viool en cello waardoor de muziek wordt omringd door een wonderschone lichtheid, terwijl de tekst handelt over het wegkijken van de vluchtelingenproblematiek.

Plastic Man is een prachtig album met een innovatieve cross-over mix van Afrikaanse en Westerse (pop)muziek. De 14 tracks zijn wat aan de korte kant. Dat is natuurlijk niet erg, ware het niet dat enkele stukken vrij abrupt eindigen en snakken naar verdere uitwerking, aangezien de thematiek zo bijzonder is en het zich laat aanzien dat deze musici nog veel meer te vertellen hebben!

English version

The trio Touki creates an indelible bridge between North African music and pop music, supplemented with a classical touch here and there.

The British trio Touki consists of kora player/singer Amadou Diagne, guitarist/singer Cory Seznec and cellist/violinist Duncan Wickel.

The use of the kora (West African harp) and African percussion mixes and matches excellently with the (mutated) electric and acoustic guitars and are occasionally sprinkled with violin and cello signatures.

All instruments match each other in terms of playing style. For example, Cory Seznec’s plucking fits seamlessly with the kora (Djarama) and the note choices and ornaments of the violin (for example in Diallo Djeri) are in the West African style, entirely with quarter tones. This is supplemented with African percussion.

Pieces such as Wenchi Breakdown and Tellem Dreams have a beautiful (Moroccan) Gnawa rhythm. And the song God Among Men is almost a ‘normal’ pop song, with mutated guitar playing and harmonic singing. On Don’t Look Away we hear the English and African vocals of Seznec and Diagne respectively, later supplemented by percussion, violin and cello, which surrounds the music with a wonderful lightness, while the text is about looking away from the refugee problem.

Plastic Man is a beautiful album with an innovative crossover mix of African and Western (pop) music. The 14 tracks are a bit short. That is of course not a problem. But some pieces stop quite abruptly and long for further elaboration, since the theme is so special and it appears that these musicians have much more to say!

*Touki: Plastic Man (Captain Pouch Records / Xango)

© Mattie Poels.