Exuberance is het tweede album van de Amerikaanse jazz-componist Christopher Zuar.

English version below

Christopher Zuar is een componist die al heel wat jaren actief is binnen de Amerikaanse jazz-scene. Hij studeerde aan de New England Conservatory of Music en haalde zijn masterdiploma aan de Manhattan School of Music. In 2016 kwam zijn debuut-album Musings op de markt. Hij ontving diverse prijzen voor zijn muziek, waaronder de Symphonic Jazz Orchestra Commissioning Prize 2021 en de SCI Jazz Composition Award 2020. Bovendien is hij vijfvoudig winnaar van de ASCAP Herb Alpert Young Jazz Composer’s Award. Voor de inspiratie van de muziek op Exuberance gebruikte Zuar de handgeschilderde animaties, gemaakt door zijn vrouw Anne Beal, die ook de tekst schreef voor het titelstuk.

Voor Exuberance (Uitbundigheid) componeerde Zuar zeven stukken voor zijn big-band van zo’n 20 musici, aangevuld met 4 gastmusici, solerend op dulcimer, viool, mandoline (bijzonder in Simple Machines), gitaar, piano, trompet, percussie en zangeres Emma Frank.

Zuar benadert zijn composities vanuit een orkestraal oogpunt, waarbij hij gebruik maakt van de rijke orkest-timbres zoals we die ook tegenkwamen in het werk van Gil Evans, mooi hoorbaar in bijvoorbeeld het impressionistische stuk Certainty. Het combineren van verschillende hout- en koperblazers geeft de muziek zijn eigen kleur, dynamiek en ritme. Deze werkwijze bouwt hij nog verder uit in Communion. Een ritmische compositie die uitgroeit tot een prachtig patchwork in het slot-thema, waarbij verschillende muzikale fragmenten naadloos in elkaar grijpen. Een ander compositorisch vernuft zijn de doorgecomponeerde begeleidingen in enkele solo’s. Een werkwijze die niet alleen de solo energiek inkleurt, maar ook zorgt voor een extra muzikale laag en lading.

De muziek op Exuberance wordt uitgevoerd door vakbekwame musici die niet alleen hun instrument goed beheersen, maar zich ook moeiteloos voegen binnen een brede klankkleur en zo in staat zijn om deze orkestrale big-band organisch te laten klinken.

Luister hier via BANDCAMP

English version

Exuberance is the second album by American jazz composer Christopher Zuar.

Christopher Zuar is a composer who has been active in the American jazz scene for many years. He studied at the New England Conservatory of Music and received his master’s degree from the Manhattan School of Music. His debut album Musings was released in 2016. He has received several awards for his music, including the 2021 Symphonic Jazz Orchestra Commissioning Prize and the 2020 SCI Jazz Composition Award. He is also a five-time winner of the ASCAP Herb Alpert Young Jazz Composer’s Award. To inspire the music on Exuberance, Zuar used the hand-painted animations created by his wife Anne Beal, who also wrote the lyrics of the title piece.

For Exuberance Zuar composed seven pieces for his big band of about 20 musicians, supplemented with 4 guest musicians, soloing on dulcimer, violin, mandolin (particularly in Simple Machines), guitar, piano, trumpet, percussion and singer Emma Frank.

Zuar approaches his compositions from an orchestral point of view, making use of the rich orchestral timbres as we encountered in the work of Gil Evans, beautifully audible in the impressionistic piece Certainty. Combining different woodwind and brass instruments gives the music its own color, dynamics and rhythm. He further expands this working method in Communion. A rhythmic composition that grows into a beautiful patchwork in the final theme, in which various musical fragments fit together seamlessly. Another compositional ingenuity is the special composed accompaniments in some solos. A method that not only colors the solo energetically, but also provides an extra musical layer and put some more power to the music.

The music on Exuberance is performed by skilled musicians who not only master their instrument well, but also effortlessly fit within a broad timbre and are thus able to make this big band sound so organic.

Listen here by BANDCAMP

*Christopher Zuar: Exuberance (TonalConversations)

© Mattie Poels.