Het duo Le Le Bour-Bodros speelt op hun nieuwe album Daou Ribl innovatieve Bretonse folk op accordeon en saxofoon.

English version below

Al zo’n achttien jaar en zo’n drie albums spelen saxofonist Timothee le Bour en accordeonist Youen Bodros Bretonse folk uit Bretagne. Bevlogen dansmuziek die zij zelf componeren en die past binnen het Bretonse folk-idioom en klinkt op hun vierde album Daou Ribl. In de meeste stukken horen we alleen saxofoon en diatonische accordeon. Er klinken opzwepende melodieën (in 16de noten) die over en door elkaar heen duiken, wat samen een wervelend geheel vormt. Virtuoos, vol suggestie, energiek en organisch. De saxofoon klinkt als een binioù khoz, de Bretonse doedelzak, met zijn ietwat herkenbare, scherpe toon. De accordeon speelt zowel de bassen als de melodie, soms unisono met de sax zoals in het stuk DLF. De twee gastzangeressen Juliette Minvielle en Rozenn Talec zorgen voor een welkome afwisseling, wat ook geldt voor percussionist Jérôme Kerihuel, die op enkele nummers krachtig te horen is, zoals in het openingsstuk Trans Tregor Express. De muziek zit vol muzikale heerlijkheden zoals modulaties, plotselinge ritme-verandering (halvering) en solo’s. Zo is de sax-solo in Ar Stolier bloedstollend, zelfs modaal, met een knipoog naar de jazz, ferm ondersteund door het obstinate, ritmische patroon van de accordeon.

De muziek van Le Bour-Bodros ligt diep geworteld in de Bretonse folk, past moeiteloos op elke Fez Noz, de Bretonse dansfeesten en is daarmee een genot voor elke dans- & folk-liefhebber.

English version

The duo Le Bour-Bodros plays innovative Breton folk on accordion and saxophone on their new album Daou Ribl.

For about eighteen years and about three albums, saxophonist Timothee le Bour and accordionist Youen Bodros have been playing Breton folk from Brittany. Inspired dance music that they compose themselves which fits within the Breton folk idiom and can be heard on their fourth album Daou Ribl. In most pieces we only hear saxophone and diatonic accordion. There are exciting melodies (in 16th notes) that dive over and through each other, which together forms dazzling music. Virtuoso, full of suggestion, energetic and organic. The saxophone sounds like a binioù khoz, the Breton bagpipe, with its somewhat recognizable, sharp tone. The accordion plays both the bass and the melody, sometimes in unison with the sax as in the piece DLF. The two guest singers Juliette Minvielle and Rozenn Talec provide a welcome change, as does percussionist Jérôme Kerihuel, who plays powerfully on some songs, such as in the opening piece Trans Tregor Express. The music is full of musical delights like modulations, sudden rhythm changes (halving) and solos. For example, the sax solo in Ar Stolier is excellent, even modal, with a nod to jazz, firmly supported by the obstinate rhythmic pattern of the accordion.

The music of Le Bour-Bodros is deeply rooted in Breton folk, fits effortlessly at every Fez Noz, Breton dance parties and is therefore a delight for every dance & folk lover.

*Le Bour-Bodros: Daou Ribl (Paker Prod / Xango)

© Mattie Poels.