Gente (Mensen) is het zevende album van Kaapverdiaanse zangeres Nancy Vieira met muziek uit Kaapverdië, Lissabon en echo’s uit Brazilië en Afrika.

English version below

Nancy Vieira wordt geboren in Bissau, de hoofdstad van Guinee-Bissau. Na de Anjerrevolutie in 1975 worden Kaapverdië en Guinee-Bissau onafhankelijk en verhuist het gezin Vieira naar Praia, de hoofdstad van het Kaapverdiaanse eiland Santiago. Muziek krijgt Nancy mee als kind door haar vader die amateurmuzikant was op gitaar en viool. Tegenwoordig woont ze in Lissabon.

In 1994 gaf de Kaapverdiaanse diva Cesaria Evora (1941-2011) blootsvoets een memorabel concert in Paradiso (Amsterdam), waarmee ze de aftrap gaf voor de morna- en later de fado-golf (Cristina Branco) die Nederland overspoelde in de jaren ’90.

Nancy Vieira heeft een solide stem waarmee ze vooral de morna’s en coladeira’s zingt. Bevlogen en met een soort natuurlijk gemak. Ze wordt begeleid op (bas)gitaar en elektrische gitaar, accordeon (prachtig in het openingslied Sol de Nha Via door Luciano Maia), cavquinho (4-snarig instrument), viool (in Rosa Sábi en schitterende solo in Dona Morna) en drums/percussie, aangevuld met duo-zang en meerstemmige vocalen. Het best komt haar stem tot uiting in de morna’s. Een stijl die enigszins vergelijkbaar is met de Portugese fado. Een stijl waar de saudade centraal staat, met melancholische teksten over het (vervlogen) leven, gezongen in een langzaam ritme met sobere begeleiding. Mooi te horen in Sabu, waar Vieira’s stem de fraaie intonatie heeft met de juiste dosis zeggingskracht. De arrangementen hebben een logische opbouw, met hier en daar verrassende harmonische wendingen (Princesa en Praia Maria) en worden gelardeerd met kleurrijk accordeon- en akoestisch (solo) gitaarspel, klarinetklanken en warme meerstemmige vocalen. Opvallend zijn de duo-stukken met Antonio Zambujo (met fugatische inzetten), Paulo Flores (met mooi hees timbre) en de Portugese zangeres Amelia Muge (in Rosa Sábi), die ook het album Gente produceerde.

Alhoewel het aantal mensen op de hoes een feest impliceert, zijn het toch vooral de intieme stukken die dit album zijn expressie bezorgt.

English version

Gente (People) is the seventh album by Cape Verdean singer Nancy Vieira with music from Cape Verde, Lisbon and echoes from Brazil and Africa.

Nancy Vieira was born in Bissau, the capital of Guinea-Bissau. After the Carnation Revolution in 1975, Cape Verde and Guinea-Bissau became independent and the Vieira family moved to Praia, the capital of the Cape Verdean island of Santiago. Nancy was introduced to music as a child by her father, who was an amateur musician on guitar and violin. Nowadays she lives in Lisbon.

In 1994, the Cape Verdean diva Cesaria Evora (1941-2011) gave a memorable barefoot concert in Paradiso in Amsterdam, with which she kicked off the morna and later the fado wave (Cristina Branco) that swept the Netherlands in the 1990s.

Nancy Vieira has a solid voice with which she mainly sings the mornas and coladeiras. Enthusiastic and with a kind of natural ease. She is accompanied on (bass) guitar, electric guitar, accordion (beautiful in the opening song Sol de Nha Via by Luciano Maia), cavquinho (4-string instrument), violin (in Rosa Sábi and beautiful solo in Dona Morna) and drums /percussion, supplemented with duo singing and polyphonic vocals. Her voice is best expressed in the mornas. A style somewhat comparable to Portuguese fado. A style where the saudade is central, with melancholic lyrics about (bygone) life, sung in a slow rhythm with sober accompaniment. Beautiful to hear in Sabu, where Vieira’s voice has beautiful intonation with the right dose of expressiveness. The arrangements have a logical structure, with surprising harmonic twists here and there (Princesa and Praia Maria) and are interspersed with colorful accordion and acoustic (solo) guitar playing, clarinet sounds and warm polyphonic vocals. Notable are the duo pieces with Antonio Zambujo (with fugal parts), Paulo Flores (with a nice husky timbre) and the Portuguese singer Amelia Muge (in Rosa Sábi) who also produced the album Gente.

Although the people on the cover of Gente imply a party, it are mainly the intimate pieces that make this album unforgettable.

*Nancy Vieira: Gente (Galileo-MC / Xango)

© Mattie Poels.