Het album Between Two Worlds van drummer en componist Efraim Schulz-Wackerbarth is een diverse en gevarieerde CD met uitgesproken composities.

English version below

Between Two Worlds is de debuut-CD van drummer Efraim Schulz-Wackerbarth (Melbourne/ 1984). Voor kwartetbezetting met trompettiste Suzan Veneman, pianist Daan Herweg en contrabassist Hendrik Müller componeerde hij tien gevarieerde stukken. Fraaie thema’s worden ondergedompeld in be-bop (Walk the Walk, met zelfs een 4-om-4), funk (Snake River), ballad (Sandpoint Sanctuary) of wals (Transitions). Maar ook de bijzondere openingstrack Between two Worlds valt op door zijn glooiende ritmiek (7-tels-maat), het gebruik van de rim shot (drums snare), het warme trompet-thema/solo-spel en de pulserende piano-akkoorden die door de ostinato-ritmiek subtiel dwingend zijn. Deze speelwijze vind je ook terug in het stuk Flying, gevolgd door een epische bas- en strelende trompetsolo. Gastgitarist Mateus Pulawski blinkt uit in Shout it Out, met een heerlijk Scofield randje (lichte tremolo & sustain), dat door de mellow sound van de elektrische piano nog extra in diepgang stijgt. Het slotstuk The Last Rays opent met een unisono-contrabas & linkerhand piano-riff die niet alleen stuwend is, maar verderop in de compositie in intensiteit langzaam afneemt en wordt overgenomen door verhalende solo’s van trompet en gastgitarist Pulawski, aangevuld met opzwepend begeleidend en solo-drumwerk van de leider, drummer en componist Efraim Schulz-Wackerbarth.

Between Two Worlds is een uitgelezen album voor de avontuurlijke luisteraar die zich wil laten verrassen door bijzondere thema’s, verfijnde arrangementen gelardeerd met verhalende solo’s.

English version

The album Between Two Worlds by drummer and composer Efraim Schulz-Wackerbarth is a diverse and varied CD with distinctive compositions.

Between Two Worlds is the debut CD by drummer Efraim Schulz-Wackerbarth (Melbourne/ 1984). He composed ten varied pieces for a quartet with trumpeter Suzan Veneman, pianist Daan Herweg and double bass player Hendrik Müller. Beautiful themes are immersed in be-bop (Walk the Walk, with even a 4-on-4), funk (Snake River), ballad (Sandpoint Sanctuary) or waltz (Transitions). But also the special opening track Between two Worlds stands out for its rolling rhythm (7-time beat), the use of the rim shot (drums snare), the warm trumpet theme/solo playing and the pulsating piano chords played by the ostinato rhythm is subtly compelling. This way of playing can also be found in the piece Flying, followed by an epic bass solo and caressing trumpet solo. Guest guitarist Mateus Pulawski excels in Shout it Out, with a wonderful Scofield edge (light tremolo & sustain), which is further enhanced by the mellow sound of the electric piano. The final piece The Last Rays opens with an unison double bass & left hand piano riff that is not only driving, but gradually decreases in intensity later in the composition and is taken over by narrative solos by trumpet and guest guitarist Pulawski, supplemented with exciting accompanying and solo drum work by the leader, drummer and composer Efraim Schulz-Wackerbarth.

Between Two Worlds is an excellent album for the adventurous listener who wants to be surprised by special themes, refined arrangements interspersed with narrative solos.

*Efraim SW: Between Two Worlds (Zennes)

© Mattie Poels.