Het nieuwe album van Boi Akih From and To Infinity neemt je mee op een reis rond het eiland Ambon.

English version below

Sinds 1997 zijn zangeres/tekstdichter Monica Akihary en gitarist Niels Brouwer het duo Boi Akih. In een grenzeloze muzikale ontdekkingsreis gaan deze twee bevlogen musici uiteenlopende experimenten aan van moderne jazz, Indiase & Afrikaanse muziek tot Europese folk. Bij elk project worden de beste musici bij elkaar gebracht met als kern Akihary en Brouwer.

De compositie From and To Infinity werd gecomponeerd op uitnodiging van Rence Alfons door Niels Brouwer voor het Molucca Bamboowind Orchestra (MBO). Een orkest uit Ambon Stad van zo’n zeventig musici, die bamboe-fluiten in alle toonhoogten bespelen. In 2022 ontving Brouwer een uitnodiging van het Orgelpark in Amsterdam om het stuk te arrangeren voor Boi Akih, aangevuld met diverse door Nora Mulder bespeelde orgels, de blokfluit van de Hongaarse blokfuitiste Dodó Kis en de kora van Sekou Dioubate uit Guinee. Het resultaat is een verbluffende muzikale reis door de Molukken rondom het eiland Ambon in de Bandazee. Een vierdelige compositie, waarbij elk deel bestaat uit een Part I en II. De reis opent vanaf The Sea, naar het Dryland, op naar The City om te eindigen met Joy. In metaforisch, kosmische muziek klinkt het orgel als de levensadem die prachtig kleurt tegen het getokkel van West-Afrikaanse kora en gitaren, met een vrij verloop van blokfluitspel en ondersteunende percussie. Een indringende expeditie die van heel klein en intiem tot euforie en extase reikt. Akihary zingt in het Haruku (oude Ambonese taal) over de macht en schoonheid van de zee The Sea, over de branding die de problemen van het eiland aankondigt (Dryland), over de (levens)verhalen van Ambon City met haar dagelijkse problemen (The City) om te eindigen met het plezier (Joy), waar vrienden elkaar ontmoeten met kinderen en hun vrolijke levens-lach.

From and To Infinity is een klinkend verhaal over een eiland in Indonesië dat door Boi Akih en gastmusici op fraaie wijze wordt vertolkt: beeldend, gedurfd, bevlogen en vooral origineel.

*Zangeres Monica Akihary won de Boy Edgar Prijs 2023, de belangrijkste prijs voor Jazz- en geïmproviseerde muziek in Nederland, voor haar baanbrekend werk. Uit het juryrapport: Monica Akihary is een musicus die al jaren gestaag bouwt aan een opwindend oeuvre en daarin optrekt met vele muzikale partners. Ze zoekt actief het avontuur op in deze – vaak gedurfde – samenwerkingen en stopt niet daar waar het schuurt. Met haar eigen koers die ze steeds verlegt, verrast ze musici en publiek. Ze is niet alleen te zien op de belangrijkste Nederlandse jazzpodia en -festivals, maar ze weet zich ook internationaal te profileren. Tijdens liveoptredens maakt ze diepe indruk als improvisator en verhalenverteller.

*Recensie Storyteller

*Recensie Circles

*Recensie Liquid Songs

English version

Boi Akih’s new album From and To Infinity takes you on a voyage on the island of Ambon.

Since 1997, singer/lyricist Monica Akihary and guitarist Niels Brouwer have been the duo Boi Akih. In a boundless musical journey, these two passionate musicians undertake various experiments from modern jazz, Indian & African music to European folk. The best musicians are brought together for each project, with Akihary and Brouwer as the core.

The composition From and To Infinity was composed at the invitation of Rence Alfons by Niels Brouwer for the Molucca Bamboowind Orchestra (MBO). An orchestra from Ambon City of about seventy musicians who play bamboo flutes in all pitches. In 2022, Brouwer received an invitation from the Orgelpark in Amsterdam to arrange the piece for Boi Akih, supplemented with various organs played by Nora Mulder, the recorder of the Hungarian recorder player Dodó Kis and the kora of Sekou Dioubate from Guinea.

The result is a stunning musical journey through the Moluccas around the island of Ambon in the Banda Sea. A four-part composition, each part consisting of Parts I and II. The journey opens from The Sea, to the Dryland, on to The City and ending with Joy. In metaphorical, cosmic music, the organ sounds like the breath of life that beautifully colors against the strumming of West African kora and guitars, with a free flow of recorder playing and supporting percussion. A penetrating expedition that ranges from very small and intimate to euphoria and ecstasy. Akihary sings in Haruku (ancient Ambonese language) about the power and beauty of the sea The Sea, about the surf that heralds the problems of the island (Dryland), about the (human) stories of Ambon City with its daily problems (The City) to end with the fun (Joy), where friends meet with children and their cheerful life-laughter.

From and To Infinity is a resounding story about an island in Indonesia that is beautifully performed by Boi Akih and guest musicians: visual, daring, passionate and above all original.

*Singer Monica Akihary won the Boy Edgar Prize 2023, the most important prize for Jazz and improvised music in the Netherlands, for her groundbreaking work. From the jury report: Monica Akihary is a musician who has been steadily building an exciting oeuvre for years and works with many musical partners. She actively seeks adventure in these – often daring – collaborations and does not stop where things hurt. With her own course that she continually shifts, she surprises musicians and audiences. Not only can she be seen at the most important Dutch jazz stages and festivals, but she also knows how to profile herself internationally. During live performances she makes a deep impression as an improviser and storyteller.

*Review Storyteller

*Review Circles

*Review Liquid Songs

Boi Akih: From and To Infinity (Boi Akih)

© Mattie Poels.