Het trio Yarákä speelt inspirerende en genezende muziek op Curannera.

English version below

De curannera is van oudsher een volksgenezer. Een vrouw die door middel van kruiden, stenen of amulet mensen geneest van bijvoorbeeld keel- of hoofdpijn of geestelijke aandoeningen. Ze vertegenwoordigt hiermee de brug tussen hemel en aarde en is daarmee de muze voor de groep Yarákä. Een Zuid-Italiaans trio dat op hun album Curannera zuid-Italiaans repertoire brengt dat bestaat uit liederen uit Tarento (en omstreken). Liederen waarmee het kwaad uit de ziel wordt verdreven.

Yarákä bestaat uit Gianni Sciambarruto (berimbau, gitaar, saz, percussie en zang), Virginia Pavone (zang, harmonica en tamboerijn) en Simone Carrino (tamboerijn, frame-drum en zang), prachtig aangevuld met een strijkkwartet in Tuppe Tuppe. Traditionele stukken zijn door Yarákä bewerkt tot pittige, dynamische en levendige liederen die in het Tarento-dialect worden gezongen. Een taal die een authentieke, ritmische cadans in zich draagt dat de kern vormt van hun muziek. De temperamentvolle uitvoering die excelleert in afwisselende (meerstemmige) zang en het gebruik van divers instrumentarium maakt de muziek gevarieerd. De meeste stukken worden gezongen door Virginia Pavone, die met haar veelzijdige stem een behoorlijke stempel op de muziek drukt. De mannenzang daarentegen, in Draunara is ronduit indrukwekkend. Net zoals in het slotstuk Chiuviti, dat opvalt vanwege de vlug op elkaar volgende tempowisselingen.

In een wereld waar gevoel en waarde steeds verder lijken te vervagen, gaat Yarákä juist op zoek naar de kern van het bestaan. Dat doen ze onder andere door middel van muziek, waar met zorg en aandacht onderzoek naar is gedaan en nu wordt nu bekroond met het bijzondere album Curannera.


English version

The trio Yarákä plays inspiring and healing music at Curannera.

The curannera has been a traditionally folk healer. A woman who uses herbs, stones or amulets to heal people from, for example, throat or headaches or mental disorders. She represents the bridge between heaven and earth and is therefore the muse for the Yarákä group. A southern Italian trio that presents southern Italian repertoire on their album Curannera, consisting of songs from Tarento (and surroundings). Songs that drive evil out of the soul.

Yarákä consists of Gianni Sciambarruto (berimbau, guitar, saz, percussion and vocals), Virginia Pavone (vocals, harmonica and tambourine) and Simone Carrino (tambourine, frame drum and vocals), beautifully supplemented by a string quartet in Tuppe Tuppe. Traditional pieces have been adapted by Yarákä into spicy, dynamic and lively pieces and are sung in the Tarento dialect. A language that contains an authentic, rhythmic cadence that forms the core of their music. The temperamental performance that excels in wonderful (polyphonic) singing and the use of diverse instruments makes the music varied. Most pieces are sung by Virginia Pavone, who creates a considerable mark on the music with her versatile voice. The male vocals, on the other hand, in Draunara are downright impressive. Just like in the final piece Chiuviti, which stands out because of the rapid changes in tempo.

In a world where feelings and values seem to be increasingly blurring, Yarákä looks for the core of existence. They do this, among other things, through music, which has been researched with care and attention and now recorded on their special album Curannera.

Yarákä: Curannera (Zero Nove Nove/ Xango)

© Mattie Poels.