De Malinese muzikant Idrissa Soumaoro gaat op zijn album Diré terug naar de stad Diré waar hij muziekles gaf en zijn vrouw ontmoette.

English version below

Het derde album Diré van Idrissa Soumaoro werd in 2012 geïnitieerd door Marc-Antoine Moreau, o.a. de manager en producer van het succesvolle blinde duo Malinese Amadou & Miriam. De eerste opnames werden gemaakt in Bamako (Mali). Het plotselinge overlijden van Moreau leverde vertraging op, maar uiteindelijk werden de opnames afgerond in Frankrijk, met behulp van het Climax Orchestra.

Het eindresultaat is een energieke collectie liederen, waar de Malinese muziek steeds dichtbij is, door de polyritmiek van de kalabas, n’goni en balafon. Maar er gebeurt meer. Zo klinken er door het gebruik van rock-gitaar, clavinet en orgel, pop- & rock-invloeden door in Kalata en is het lied I Djidja doordrenkt met Congolese soukous, terwijl het volgende stuk Kassi weer typisch Malinees is. Al met al een gevarieerde CD. Idrissa Soumaoro heeft een warme, soepele stem waarmee hij bevlogen zingt over de liefde, berusting, hoop en het overlijden van zijn dochtertje in de tijd dat hij in Diré (Timbuktu) woonde.

Het album is opgedragen aan Diré. De stad in het noorden van Mali aan de Niger-rivier, waar de muzikale carrière van Soumaoro echt van de grond kwam. De stad waaraan hij veel herinneringen heeft, waar hij les gaf, veel musici en zijn vrouw leerde kennen en optrad. Al deze emoties komen aan bod in Diré Taba. Een werkelijk prachtig openingslied waar de joviale stem van Soumaoro fraai schittert tegen een zeer ritmische achtergrond. Iets soortgelijks treffen we ook aan in Don’t Worry. Ook hier is het opvallend hoe sprankelend, helder en transparant-ritmisch de begeleiding is, vol fragmenten die als een puzzel in elkaar grijpen. Deze worden overgoten met de warme & sympathieke vocalen van Idrissa Soumaoro. Tot slot zingt Soumaoro het lied Yele. Een ode aan de lach, want ‘lachen‘, zo zingt hij, ‘is het medicijn voor geluk en voorspoed’. En zo is het!

English version

On his album Diré, Malian musician Idrissa Soumaoro returns to the city Diré where he taught music and met his wife.

Idrissa Soumaoro’s third album Diré was initiated by Marc-Antoine Moreau in 2012. He was the manager and producer of the successful blind Malian duo Amadou & Miriam. The first recordings were made in Bamako (Mali). Moreau’s sudden death caused delays, but the recordings were eventually completed in France with the help of the Climax Orchestra.

The end result is an energetic collection songs, where Malian music is always close, through the polyrhythms of the calabas, n’goni and balafon. But there’s more going on. For example, through the use of rock guitar, clavinet and organ, pop & rock influences can be heard in Kalata and is the song I Djidja is steeped with Congolese soukous, while the next piece Kassi is typically Malian again. This makes the CD very varied. Idrissa Soumaoro has a warm, supple voice with which he sings passionately about love, resignation, hope and the death of his daughter during the time he lived in Diré (Timbuktu).

The album is dedicated to Diré. The city in the north of Mali on the Niger River, where Soumaoro’s musical career really took off. The city of which he has many memories, where he gave music lessons, met many musicians and his wife and gave concerts. All these emotions come together ii Diré Taba. A truly beautiful opening song where Soumaoro’s jovial voice shines beautifully against a very rhythmic background. We also find something similar in Don’t Worry. Here too it is striking how sparkling, clear and transparent the rhythmic accompaniment is, full of rhythmic fragments that fit together like a puzzle. These are topped with the warm & sympathetic vocals of Idrissa Soumaoro. In the closing song Yele, Soumaoro sings an ode to laughter, because ‘laughter is the medicine for happiness and prosperity’. And so it is!

*Idrissa Soumaoro: Diré (Mieruba/Xango)

© Mattie Poels.