The Berlin Sessions is het broeiende resultaat van het in 2019 opgenomen album door de Dur-Dur Band INT. uit Somalië.

English version below

Somalië is een Oost-Afrikaans land dat ligt ten zuid-oosten van Ethiopië en een ‘brug’ vormt tussen de Arabische en de Afrikaanse cultuur. Dat is ook in de muziek duidelijk hoorbaar, die zowel Afrikaanse als Oriëntaalse invloeden heeft. De Afrikaanse invloed is o.a. de polyritmiek (gebruik van 2 maatsoorten door elkaar) en het gebruik van de pentatonische toonladder in de melodie, vergelijkbaar met die uit Marokko, de folk-, country- en gospelmuziek. De Oriëntaalse invloed uit zich in het gebruik van de ûd, de Arabische luit, die overigens in Somalië kaban heet en door de Dur-Dur Band INT niet wordt gebruikt. Wel duidelijk hoorbaar zijn de Oriëntaalse versieringen (door het gebruik van kwarttonen) die door de zangeres Faduumina Hilolwe en de zangers Xabiib Sharaabi en Cabdinur Allaale worden gebruikt om de melodie te verfraaien, zeer goed hoorbaar in de muziek van Dur-Dur Band INT. De CD The Berlin Sessions is een enerverend Afrikaans/ Arabisch album, waarbij de Somalische muziek inventief wordt overgoten met een pop, rock, soul en funk metier.

De Dur-Dur Band INT. is een in Londen gevestigde band die zich tot doelt stelt om oude en nieuwe Somalische muziek uit te brengen. Het laatste en derde album The Berlin Session staat vol met nieuw repertoire, gebaseerd op Somalische klassiekers. De basis van de groep bestaat uit drums/ percussie, bas en opmerkelijke gitaar en (gedateerde) synthesizersounds. Vooral deze laatste is geweldig, daar het gebruik van farfisa (orgel) en (saw-tooth) synth-sounds de muziek een enorm sympathieke boost geeft. De gitaar- en saxofoonrifs larderen daarnaast op ingenieuze wijze de melodie, die stevig wordt ondersteund door booming basloopjes, ferme percussie met strakke breaks. De vocalen, tot slot, zijn het geheim van deze muziek. Deze vormen de absolute toplaag en daarmee de kleur en de souplesse van de Dur-Dur Band INT., die met The Berlin Session op spontane wijze de traditionele muziek van de toekomst laat horen

English version

The Berlin Sessions is the brooding result of the album recorded by the Dur-Dur Band INT. from Somalia in 2019.

Somalia is an East African country located south-east of Ethiopia and forms a ‘bridge’ between the Arab and African culture. This is also clearly audible in the music, which has both African and Oriental influences. The African influence includes the polyrhythm (use of 2 time signatures at the same time) and the use of the pentatonic scale in the melody, comparable to that of Morocco, folk, country and gospel music. The Oriental influence is expressed in the use of the ûd, the Arabic lute, which is also called kaban in Somalia and is not used by the Dur-Dur Band INT. Clearly audible are the Oriental ornaments (through the use of quarter tones) used by the female singer Faduumina Hilolwe and the male singers Xabiib Sharaabi and Cabdinur Allaale to embellish the melody, very audible in the music. The CD The Berlin Sessions is an exciting African / Arab album, in which Somali music is inventively topped with a pop, rock, soul and funk metier.

The Dur-Dur Band INT. is a London based Somali band that aims to record old and new Somali music. This third album The Berlin Session is full of new repertoire, based on Somali classics. The basis of the group consists of drums / percussion, bass and remarkable guitar and (dated) synthesizer sounds. Especially the latter is great, as the use of farfisa (organ) and (saw-tooth) synth sounds gives the music a huge sympathetic boost. The guitar & saxophone riffs also ingeniously lard the melody, which is firmly supported by booming bass lines, tight percussion with fine breaks. But the vocals are the secret of this music. They are the absolute top layer of the music and thus the color and flexibility of the Dur-Dur Band INT. A splendid band which creates spontaneously the traditional music of the future with their album The Berlin Session.

*Dur-Dur Band INT.: The Berlin Session. (Outhere Music / Xango)

© Mattie Poels.