Violiste Rachel Podger en klavecinist en fortepianospeler Kristian Bezuidenhout spelen vier sonates en een Arioso van Carl Philipp Emanuel Bach.

English version below

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) was de meest succesvolle zoon van de bekende componist J.S. Bach (1685-1750). Op het nieuwe album Sonatas for Keyboard & Violin van Rachel Podger en Kristian Bezuidenhout staan vier sonates. Twee voor viool en klavecimbel en twee voor viool en fortepiano en een Arioso. Een van oorsprong vocaal werk dat qua stijl ligt tussen een recitatief en een aria, op dit album voor viool en fortepiano.

De CD opent met de Sonate in Gm. Een jeugdwerk van Emanuel Bach waaraan men twijfelt of het nou vader Bach was die het componeerde of toch zoon Emanuel en Johan Sebastian over de schouder van zijn zoon meekeek en af en toe wat aanwijzingen gaf. Hoe dan ook, het oeuvre van Carl Philipp Emanuel Bach is wat gedurfder en herbergt een andere emotie dan het werk van zijn vader. Bovendien was de opkomst van de fortepiano cruciaal in de muziekbeoefening. Dit klavier, lijkend op onze tegenwoordige piano, heeft veel meer dynamische mogelijkheden, wat grote invloed had op de uitvoeringspraktijk.

Midden 18de eeuw ontwikkelt de muziek in Midden- en Noord-Duitsland zich in hoog tempo en ontstaat de Empfindsamer Stil, gevolgd door de Sturm und Drang-periode (rond 1770). De Empfindsamer Stil is een stijl waar gevoel en emotie (door middel van o.a. ritenuto, accelerando en dynamiek) duidelijke componenten worden voor de uitvoeringspraktijk. Dit geldt ook voor het werk van Carl Philipp Emanuel Bach. Hij woonde en werkte het grootste deel van zijn leven in Hamburg en wordt daarom ook wel de Hamburgse Bach genoemd.

Violiste Rachel Podger en klavecinist/ fortepianospeler Kristian Bezuidenhout raken de muziek tot in de kern. In een verbluffende helderheid poneren zij de werken van Carl Philipp Emanuel Bach. Viool en klavier vullen elkaar lieflijk, teder en naadloos aan, daar zij de muziek vanuit de intimiteit benaderen. Op natuurlijke en organische wijze versmelten beide instrumenten tot een geheel, moeiteloos wisselend tussen solistische en begeleidende passages. Bijzonder fraai zijn Sonata in c minor WQ 8 en Sonata b minor WQ76, beide gespeeld op fortepiano waar de Empfindsamer Stil zo inventief en bevlogen tot uiting komt. De viool kleurt de lijnen van de fortepiano en vult complementair aan. Iets soortgelijks treffen we ook aan in het Arioso. Een verhalend werk met vijf variaties over een thema, waarin dit duo het summum bereikt van de perfecte uitvoeringspraktijk.

*Van violiste Rachel Podger kwam onlangs de prachtige 7-CD box Vivaldi Concerto’s uit met bekroonde opnames uit 2003/2018 met o.a. La Cetra, La Stravaganza, Le Quattro Stagioni en L’Estro Armonico. (Channel Classics)

English version

Violinist Rachel Podger and harpsichordist and fortepiano player Kristian Bezuidenhout play four sonatas and an Arioso by Carl Philipp Emanuel Bach.

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) was the most successful son of the famous composer J.S. Bach (1685-1750). The new album Sonatas for Keyboard & Violin by Rachel Podger and Kristian Bezuidenhout contains four sonatas. Two for violin and harpsichord and two for violin and fortepiano and an Arioso. An originally vocal work that lies between a recitative and an aria in style, on this album for violin and fortepiano.

The CD opens with the Sonata in Gm. A youth work by Emanuel Bach about which one doubts whether it was father Bach who composed it or whether son Emanuel and Johan Sebastian looked over his shoulder and occasionally gave some directions. In any case, Carl Philipp Emanuel Bach’s oeuvre is a bit more daring and contains a different emotion than his father’s work. Moreover, the emergence of the fortepiano was crucial in the practice of music at that time. This keyboard, similar to our modern piano, has much more dynamic possibilities, which had a great influence on performance practice.

In the middle of the 18th century music in central and northern Germany developed rapidly and the Empfindsamer Stil emerged, followed by the Sturm und Drang period (around 1770). The Empfindsamer Stil is a style in which feeling and emotion (by means of, among other things, ritenuto, accelerando and dynamics) become clear components for the performance practice. This also applies to the work of Carl Philipp Emanuel Bach. He lived and worked most of his life in Hamburg and is therefore also referred to as the Hamburg Bach.

Violinist Rachel Podger and harpsichordist and fortepiano player Kristian Bezuidenhout touch the music to the heart. In astonishing clarity they play the works of Carl Philipp Emanuel Bach. Violin and keyboard complement each other sweetly, tenderly and seamlessly as the music is approached from an intimacy perspective. Naturally and organically both instruments merge into an entirety, effortlessly alternating between solo and accompanying passages. Particularly beautiful are Sonata in C minor WQ 8 and Sonata B minor WQ76, both played on fortepiano, where the Empfindsamer Stil is so inventively and passionately expressed. The violin colors the lines of the fortepiano in a complementary way. We find something similar in the Arioso. A kind of narrative work with a wonderful thema put to five variations, in which this duo reaches the pinnacle of perfect performance practice.

*Violinist Rachel Podger recently released the excellent 7-CD box Vivaldi Concerto’s with award-winning recordings from 2003/2018 including La Cetra, La Stravaganza, Le Quattro Stagioni and L’Estro Armonico. (Channel Classics)

Rachel Podger/Kristian Bezuidenhout: C.P.E. Bach – Sonatas for Keyboards & Violin (Channel Classics).

© Mattie Poels.