New Era is een door de lockdown geïnspireerd album waar elektronica en jazz elkaar moeiteloos ontmoeten in een nieuw tijdperk.

English version below

Toetsenist Robert Rook speelt al jaren samen met bassist Thomas Winther Andersen en drummer Bart van Helsdingen. Tijdens de lockdown-periode componeerde Rook nieuwe stukken die hij, noodgedwongen, met de MPC Groove-ritmebox ondersteunde, samenspelen in een band was immers onmogelijk. Nu, een jaar later, is er het klinkend resultaat New Era waarop hij doorgaat met het gebruik van Groovebox. Een Nieuw Tijdperk met groovy ritmes, soms dik aangezet, dan weer licht tintelend en sprankelend, maar steeds strak ondersteund en aangevuld door ritme-wizard van Helsdingen, die zich met gemak door de MPC-ritmes heen manoeuvreert (zoals in Hunting).

Daarnaast horen we het strak gespeelde, elektrische basspel van Winther Anderson die met een brede sound zorgt voor een degelijke ondersteuning. Een grote rol is weggelegd voor Efraïm Trujillo die met tenor- en sopraansax een groot deel van de solo’s voor zijn rekening neemt en daarmee een behoorlijk virtuoze stempel op het album drukt. Zijn werk is verzorgd, soepel, gedurfd, mooi gefraseerd en verhalend. Dat geldt overigens ook voor het spel van Robert Rook. Heerlijke Fender Rhodes klanken (Yamaha DX7), met spel dat ligt tussen de klaviergiganten Jan Hammer en Herbie Hancock. Modaal, virtuoos en hier en daar gelardeerd met enerverende, onderhuidse spanningen. New Era is een swingend en dampend album met opzwepende muziek, want: waar Rook is, klinkt vuur!

English version

New Era is a lockdown-inspired album where electronica and jazz meet effortlessly in a new era.

Keyboardist Robert Rook has been playing for years with bassist Thomas Winther Andersen and drummer Bart van Helsdingen. During the lockdown period, Rook composed new pieces that he was forced to support with an MPC Groove rhythm box, as playing in a band was impossible. Now a year later, there is a new shiny result New Era whereupon he continues to use the Groovebox. Indeed, a New Era with groovy rhythms, sometimes thick, then slightly tingling and sparkling, but always tightly supported and supplemented by rhythm wizard Van Helsdingen, who easily maneuvers through the MPC rhythms (as in Hunting).

In addition, we hear the tightly played electric bass by Winther Anderson, which provides solid support with a broad sound. A major role is reserved for Efraïm Trujillo, who takes care of a large part of the solos with tenor and soprano sax and thus leaves a quite virtuoso mark on the album. His work is tight, smooth, daring, beautifully phrased and narrative. This also applies to Robert Rook’s playing in a wonderful Fender Rhodes sound (Yamaha DX7). His way of playing lies between the piano giants Jan Hammer and Herbie Hancock. Modal, virtuoso and interspersed here and there with exciting, subcutaneous tensions. New Era is a swinging and steaming album with exciting music, because where Rook plays there is fire!

*Robert Rook: New Era (Eigen Beheer)

© Mattie Poels.