Elesa heet het nieuwe album van Mze Shina. Een ensemble dat op zoek gaat naar de schitterende polyfonie uit Georgië.

English version below

Het ensemble Mze Shina wordt opgericht in 1996 door Denise en Craig Schaffer. Twee vocale talenten, respectievelijk uit Amerika en Peru. Hun passie is vocale meerstemmigheid en dan vooral die uit Georgië. Naast concerten met hun ensemble Mze Shina, geven beide musici ook workshops en masterclasses met (vocale) muziek uit Turkije, Ierland en de Verenigde Staten.

Georgië is een klein land in de Kaukasus, waar bijzondere drie-stemmige liederen vandaan komen. Zeer herkenbaar door de harmonieën en stemverdeling, waar (over het algemeen) de melodie in het midden ligt en wordt omlijst door een boven- en onderstem. Georgië staat bekend om zijn rijke lied-cultuur. Voor elke gelegenheid een lied. Naast veel liturgisch repertoire (Georgië is sinds het jaar 330 Georgisch-Orthodox), bestaan er oogst-, feest-, bruilofts- en gelegenheidsliederen. Tijdens de vele feesten is het de ceremonie-meester (de tamada) die een toast uitbrengt, gevolgd door Mravaljamieri; een hymne om het leven te eren (zie youtube onder). De vocale traditie is in Georgië vooral een mannenaangelegenheid, alhoewel er ook vrouwenkoren bestaan. Gemengd is echter zeer ongebruikelijk, maar dat is precies wat Mze Shina doet.

Het ensemble bestaat naast Schaffer ook uit de vocalisten Jean-Félix Hautbois en Ronan Mance en percussionist Milad Pasta. Het nieuwe album Elesa is volledig a-capella, dat wil zeggen, er worden geen akkoordinstrumenten gebruikt zoals de panduri en chonguri, maar alleen zang met percussie. Strak gezongen, meerstemmige vocalen die veelzijdig kleuren in fraaie harmonieën. Veel ritmische en doortastende voor- en nazang, die wordt gebracht in een live-setting waardoor de liederen levendig en wervelend klinken. Traditionele stukken met teksten die handelen over de liefde, de natuur, de jacht en gastvrijheid. De muziek klinkt geolied en heeft een mooie natuurlijke flow. En, alhoewel gemengde vocalen wellicht even wennen zal zijn voor de doorgewinterde Georgische muziekkenner, bewijst Mze Shina met hun 7de album dat het ensemble met bezieling de kern raakt van de Georgische liedcultuur.

Klik hier voor de recensie van Odoïa door Mze Shina

English version

Elesa is the name of Mze Shina’s new album where they go in search of the beautiful polyphony from Georgia.

The ensemble Mze Shina was founded in 1996 by Denise and Craig Schaffer. Two vocal talents, from America and Peru respectively. Their passion is vocal polyphony, especially those from Georgia. In addition to concerts with their ensemble Mze Shina, both musicians also give workshops and masterclasses with (vocal) music from Turkey, Ireland and the United States.

Georgia is a small country in the Caucasus, where special three-part songs come from. Very recognizable by the harmonies, where (generally) the melody is in the middle and is framed by an upper and lower voice. Georgia is known for its rich song culture. A song for every occasion. In addition to a large liturgical repertoire (Georgia has been Georgian-Orthodox since the year 330), there are harvest, festive, wedding and occasion songs. During the many celebrations, it is the master of ceremonies (the tamada) who makes a toast, followed by Mravaljamieri; a hymn to honor life (see youtube up). The vocal tradition in Georgia is mainly a male affair, although female choirs also exist. However, mixed is very unusual, but that’s exactly what Mze Shina does.

In addition to Schaffer, the ensemble also consists of vocalists Jean-Félix Hautbois and Ronan Mance and percussionist Milad Pasta. The new album Elesa is completely a cappella, that is, no chordal instruments such as the panduri and chonguri are used, but only vocals with percussion. Tightly sung, polyphonic vocals that color versatile in beautiful harmonies. Lots of rhythmic and thorough vocals, which are performed in a live setting that makes the songs sound lively and swirling. Traditional pieces with lyrics about love, nature, hunting and hospitality. The music sounds oiled and has a nice natural flow. And although mixed vocals may sound a bit unusual for the seasoned Georgian music connoisseur, Mze Shina proves with their 7th album that the ensemble really touches the heart of Georgian song culture with inspiration.

Click here for the review of Odoïa by Mze Shina

*Mze Shina: Elesa (Buda Musiqua / Xango)

© Mattie Poels.