De vocale polyfone muziek uit Georgië, een land in de Kaukasus, steekt met zijn karakteristieke meerstemmige muziek ver uit boven het gemiddelde. Het kwartet Mze Shina, opgericht in 2011, creëert met zijn samenstelling (één vrouw en drie mannen) een eigen kleur binnen deze uitgekiende signatuur.

English version below

Vocale muziek is zo verweven binnen de Georgische cultuur dat liederen niet meer zijn weg te denken uit het dagelijks leven. Werk-, feest-, bruilofts- en gelegenheidsliederen vormen naast het uitgebreid liturgisch repertoire, een fraaie collectie vocale muziek uit dit kleine land in de Kaukasus. Veel van deze muziek wordt gezongen tijdens de supra, een feestelijke bijeenkomst waar samenzang, naast het heerlijke eten en drinken, een groot onderdeel van uitmaakt.

Het Georgisch kwartet Mze Shina werd in 2011 opgericht door Denise en Craig Schaffer. Twee musici die onderzoek deden naar de vocale polyfone muziek uit Georgië. Zij zingen en begeleiden zichzelf op de chonguri en panduri: twee balalaika-achtige instrumenten en worden bijgestaan door de zangers Nocolas Leguet en Ronan Mancec. De groep laat een dwarsdoorsnede horen van Georgische liederen, zowel a capella als met begeleiding uit diverse regio’s in Georgië. Mze Shina straalt spontaniteit uit die onontbeerlijk is bij deze vocale muziek waarbij het draait om fijngevoeligheid, souplesse en inleving. Vocalen die, met veel voor- en nazang, door en over elkaar heen krullen zoals in het bruiloftslied ‘Megruli Maqruli’. Of de fijnzinnge homofone meerstemmigheid in ‘Alilua’ en ‘Shenma Sourvilma Damlia’ met zijn liggende toon die refereert aan de drone uit het naburige Armenië naast de schurende harmonieën in ‘Gaoul Gavkhe’ (aangevuld met stampende boots). Mze Shina bewijst met hun nieuwe album ‘Odoïa’ hoe tijdloos en ongelooflijk fraai deze eeuwenoude Georgische melodieën zijn!

English version

The vocal polyphonic music from Georgia, a country in the Caucasus, exceeds far above the average with its characteristic polyphonic music. The quartet Mze Shina, founded in 2011, óne woman and three men, create their own color in a wonderful sophisticated signature.

Vocal music is so intertwined within Georgian culture that songs are a part of every day’s life. In addition to the extensive liturgical repertoire, work, party, wedding and occasional songs are a fine collection of vocal music from this small country in the Caucasus. Much of this music is sung during the supra’s, the festive gatherings where singing, delicious food and drinks are the main parts of the festivity.

The Georgian quartet Mze Shina was founded in 2011 by Denise and Craig Schaffer. Two musicians who did research on the vocal polyphonic music from Georgia. They sing and accompany themselves on the chonguri and panduri: two balalaika-like instruments and are assisted by the singers Nocolas Leguet and Ronan Mancec. The group sing a cross selection of Georgian songs, both a cappella and with accompaniment from various regions in Georgia. Mze Shina exudes spontaneity that is indispensable for this vocal music and got to be sung with great sensitivity, flexibility and empathy. Vocals that, crawl and curl over each other like in the wedding song ‘Megruli Maqruli’. Or the subtle homophonic polyphony in ‘Alilua’ and ‘Shenma Sourvilma Damlia’ with his long tone, that refers to the drone from neighboring country Armenia in addition to the abrasive harmonies in ‘Mtvanesa Oukoudsa’, a table song about the lovely nature. Mze Shina proves to be a fine timeless quartet; an incredibly beautiful performance of these ancient melodies!

  • Mze Shina: ‘Odoïa’ (Buda Musique / Xango)

© Mattie Poels.