Het ensemble Taraf Syriana brengt een fantasierijke mix uit Syrië, gelardeerd met muziek uit de buurlanden.

English version below

Het ensemble Taraf Syriana bestaat uit vier Conservatorium-geschoolde musici: accordeonist Sergiu Popa, violist Omar Abour Afach, celliste Noémy Braun en qanun-speler (soort citer) Naeem Suanwar. De groep werkt vanuit Canada en heeft eind 2022 hun debuutalbum Taraf Syriana uitgebracht. Een CD waarop Arabische, Koerdische, Syrische, Armeense, Iraakse, Turkse, Roma muziek en zelfs tango (van Abdul-Karim) in een mixing-melting-pot wordt geserveerd. In de juiste dosering van energie en souplesse laat dit ensemble een ongekend fraaie mix horen. Naast traditioneel werk, klinken er ook nieuw gecomponeerde stukken van o.a. gast-gitarist en zanger Dan Armeanca, de blinde Irakese componist Mulla Uthman (1853-1923) en de Syrische componist Mohammed Abdul-Karim (1911-1989), een grote legende binnen de Syrische Roma-muziek en grootmeester op de bouzouki.

Taraf Syriana wordt bijgestaan door vier gastmusici. Strak darbouka-spel van Mohamed Raky, stuwend Arabische-luit (ûd) van Nazih Borish in Sare Roma en soepel, Arabische vocalen van Ayham Abou Ammar in het prachtige Syrische liefdeslied Al Maya.

Thema’s als werk, bezinning, afkomst en natuurlijk liefde worden door Taraf Ariyana in inventieve arrangementen bewerkt tot tijdloze muziek. Het ensemble klinkt opvallend gevarieerd en past moeiteloos zijn speelstijl aan. Een muzikale eenheid waar respect, samenspel en harmonie de kernprincipes zijn. Opvallend daarbij zijn de solo’s op qanun, cello en accordeon, die uitblinken in vaardigheid, inventiviteit en spelplezier. Taraf Syriana bewijst maar weer eens dat muziek geen rekening houdt met landsgrenzen. Daar waar mensen (gedwongen) vertrekken, gaat de muziek mee en ontstaan kruisbestuivingen die ongekend mooi kunnen zijn. Taraf Syriana is hiervan het klinkende bewijs!

English version

The ensemble Taraf Syriana recorded an imaginative mix from Syria, interspersed with music from neighboring countries.

The Taraf Syriana ensemble consists of four Conservatory-educated musicians: accordionist Sergiu Popa, violinist Omar Abour Afach, cellist Noémy Braun and qanun player (type of zither) Naeem Suanwar. The group works from Canada and released their debut album Taraf Syriana at the end of 2022. A CD on which Arabic, Kurdish, Syrian, Armenian, Iraqi, Turkish, Roma music and even tango (by Abdul-Karim) is served in a lovely mixing-melting pot. In the right dose of energy and flexibility, this ensemble shows an unprecedentedly beautiful mix. In addition to traditional work, newly composed pieces by, among others, guest guitarist and singer Dan Armeanca, the blind Iraqi composer Mulla Uthman (1853-1923) and the Syrian composer Mohammed Abdul-Karim (1911-1989), a great legend within the Syrian Roma music and grand master of the bouzouki.

Taraf Syriana is assisted by four guest musicians. Tight darbouka playing by Mohamed Raky, driving Arabic lute (ûd) by Nazih Borish in Sare Roma and smooth Arabic vocals by Ayham Abou Ammar in the beautiful Syrian love song Al Maya. Themes such as work, reflection, origin and of course love are processed by Taraf Ariyana in inventive arrangements into timeless music.

Taraf Syriana sounds remarkably varied and effortlessly adapts to his playing style. The ensemble sounds like a unity where respect, teamwork and harmony are the core principles. Striking are the solos on qanun, cello and accordion, which excel in skill, inventiveness and pleasure in playing. Taraf Syriana proves once again that music does not take national borders into account. Where people are (forced) to leave, the music goes along and cross-pollinations arise that can be incredibly beautiful. Taraf Syriana is resounding proof of this!

* Taraf Syriana: Taraf Syriana (LulaWorldRecords)

© Mattie Poels.