Op het nieuwe album Work Hard van King Ayisoba klinkt een levendige mix van highlife met urban en tribal sounds.

English version below

Eind 2022 en begin 2023 kwamen er veel albums op de markt die door musici gemaakt zijn tijdens de Covid-lockdowns. Dat geldt ook voor de nieuwe CD Work Hard van de Ghanese zanger en kologo-speler (2-snarige luit) King Ayisoba. Naast de samenwerking met de Nederlandse gitarist Arnold de Boer (van The EX) werd Work Hard opgenomen in de Top Link Studio in Bongo, een stad in het Noorden van Ghana, op de grens met Burkina Faso, aangevuld met opnames die zijn gemaakt in de Katzwijn Studios in Voorhout van ZEA (Arnold de Boer).

Het album heeft een live-opname-gevoel en klinkt opgewekt. De partijen worden gelardeerd met drum-loops en voice-editing, maar dat doet niets af aan het spontane karakter van de muziek. De vocalen van King Ayisoba zijn zeer herkenbaar en hebben een keelklank waardoor zijn zang klinkt als een lichte uitroep en soms zelfs schreeuwend. Hij is een begenadigd kologo-speler waar hij zichzelf stuwend op begeleidt, aangevuld met veel percussie, blazers, keyboards en achtergrondzang. Zijn werk, zijn zang en performance zijn bevlogen en gepassioneerd. Geen wonder, want Be together en Good Things God Knows, zijn dé centrale thema’s in Ayisoba’s muziek die terugkomen in teksten die handelen over de rol van de vrouw, mensen die teveel praten, blijf fit & gezond en spreek je lokale taal. King Ayisoba is een muzikant in hart en nieren die de Ghanese muziek op ongedwongen wijze tilt naar een hoger plan en breder spectrum.

English version

King Ayisoba’s new album Work Hard features a lively mix of highlife with urban and tribal sounds.

In late 2022 and early 2023, many albums made by musicians during the Covid lockdowns, were released. This also applies to the new CD Work Hard by Ghanaian singer and kologo player (2-string lute) King Ayisoba. In addition to the collaboration with the Dutch guitarist Arnold de Boer (of The EX), Work Hard was recorded in the Top Link Studio in Bongo, a city in the north of Ghana, on the border with Burkina Faso, supplemented with recordings in the Katzwijn Studios in Voorhout (The Netherlands) of ZEA (Arnold de Boer).

The album sounds like a live recording, with a lovely upbeat. The arrangements are interspersed with drum loops and voice editing, but this does not detract from the spontaneous character of the music. King Ayisoba’s vocals are very recognizable and have a guttural feel that makes his vocals sound like a slight exclamation and sometimes even screaming. He is a gifted kologo player on which he accompanies himself with impetus, supplemented with a lot of percussion, wind instruments, keyboards and backing vocals. His work, his singing and performance are inspired and passionate. No wonder, because Be together and Good Things God Knows are the central themes in Ayisoba’s music that come back in lyrics that deal with the role of women, people who talk too much, stay fit & healthy and speak your local language. King Ayisoba is a musician in heart and soul who takes Ghanaian music to a higher level and broader spectrum in an informal way.

*King Ayisobe: Work Hard (Glitter Beat / Xango)

© Mattie Poels.