Sommige musici begrijpen het; daar waar melodie, virtuositeit en samenspel versmelten tot schitterende muziek.

English version below

Wayfarer is de titel van het nieuwe album van Loek van den Berg. Saxofonist en componist die voor een kwintet-bezetting van saxen, piano/fonetische zang, trombone, bas en drums melodisch repertoire componeerde. Goed in het gehoor liggende thema’s zijn voorzien van doortastende arrangementen. Bewerkingen waar tegen-melodieën (Montagne D’Hiver), strakke ritmiek (vette solo in Thought Theater), plotselinge tempo- en timbre-wisselingen en originaliteit (bijvoorbeeld het unisono meezingen van thema’s en onverwachte akkoord progressies) met gemak worden uitgekristalliseerd tot dynamische muziek. De composities zijn rijk van karakter, verhalend en wisselen regelmatig van klankkleur, waardoor de muziek verrassend is en je op originele wijze wordt meegenomen in een muzikaal wervelende vogelvlucht.

Loek van den Berg studeerde tot 2019 aan het Codarts Conservatorium in Rotterdam. In datzelfde jaar won hij de Erasmus Jazz Prijs en speelde in het Jong Metropole Orkest o.l.v. Vince Mendoza. Na reizen door Marokko, India en Maleisië heeft hij zijn compositiestijl aangepast van be-bop naar de nieuwe ontwikkelingen binnen de Europese (Scandinavische) jazz en hebben zijn composities kenmerken van o.a. Esbjorn Svensson, Jacob Karlzon, Helge Lien en Lars Danielsson. Muziek waar melodie, ontplooiing en doorontwikkeling belangrijke componenten zijn. Met Wayfare bewijst Van den Berg dat hij niet alleen een begenadigd saxofonist is, maar ook een voortreffelijk componist!

Bezetting: Loek van den Berg – sax / Nathan Surquin – trombone / Aseo Friesacher – piano en vocals / Cas Jiskoot – contrabas / Jens Meijer – drums.


English version

Some musicians understand; where melody, virtuosity and interplay merge into beautiful music.

Wayfarer is the title of Loek van den Berg’s new album. Saxophonist and composer who composed melodic repertoire for a quintet ensemble of saxes, piano/phonetic vocals, trombone, bass and drums. Themes that are easy to recognize are provided with thorough arrangements. Arrangements where counter-melodies (lovely in Montagne D’Hiver), tight rhythms (great solo in Thought Theater), suddenly changeing tempo’s and timbre and originality (for example, the unison singing of themes and unexpected chord progressions) are easily crystallized into dynamic music. The compositions are rich in character, narrative and change timbre regularly. This makes the music surprisingly and takes you on great a musically trip.

Loek van den Berg studied at the Codarts Conservatory in Rotterdam until 2019. In the same year he won the Erasmus Jazz Prize and played in the Young Metropole Orchestra conducted by Vince Mendoza. After traveling through Morocco, India and Malaysia, he has adapted his composition style from be-bop to the new developments within European (Scandinavian) jazz like the music of Esbjorn Svensson, Jacob Karlzon, Helge Lien and Lars Danielsson, among others. Music where melody and development are important components. With Wayfare Van den Berg proves that he is not only a gifted saxophonist, but also an excellent composer!

Line-up: Loek van den Berg – sax / Nathan Surquin – trombone / Aseo Friesacher – piano en vocals / Cas Jiskoot – double bass / Jens Meijer – drums.

*Loek van den Berg Quitet: Wayfarer (ZenneZ Records)

© Mattie Poels.