De debuut-CD Islais A Genir van het trio Vrï is een overtuigend en intrigerend album.

English version below

Vrï bestaat uit de violisten Aneirin Jones en Patrick Rimes en cellist Jordan Price Williams. Naast dat ze behoorlijk goed hun instrument beheersen, zijn het ook voortreffelijke zangers, zowel solistisch als in harmonische samenzang. Niet zo vreemd, want ze groeiden op in muzikale milieu’s waar zingen-in-een-koor tot de schoollessen behoorde. Het drie-tal haalt hun inspiratie uit de rijke traditie van Wales, uit de liederen, verhalen en gedichten. Op hun album Islais A Genir (Fluisterende Liederen) staat overwegend traditioneel repertoire dat ze met zorg en aandacht hebben gearrangeerd voor viool en cello, incidenteel aangevuld met harmonium, ritmisch voetenwerk en natuurlijk (meerstemmige) zang.

Alle drie studeerden ze aan het Conservatorium en ontmoetten elkaar in 2014. In hun gemeenschappelijke zoektocht naar een nieuwe benadering van de traditionele folk uit Wales is Vrï ontstaan. Zeker in de bezetting viool en cello is die uitdaging erg groot en moest het trio op zoek naar een nieuwe, originele arrangementen. Het resultaat is het prachtige en ingetogen album Islais A Genir waarop, met aandacht en respect voor de traditie, zo’n vijftien liederen zijn omgetoverd tot juweeltjes, gezongen in het Wales en Engels. Helaas wordt de ingetogen sfeer van het album enigszins teniet gedaan in twee liederen door gastzangeres Beth Ceylin, die met haar timbre de muziek naar zich toe trekt en daarmee voorbij gaat aan de soberheid, wat dit album nou juist zo bijzonder maakt. Zo is Aberhonddu een innemend lied over de soldaat T.I. Williams die zijn geboortedorp Aberhonddu moest verlaten om op het eiland Guernsey te vechten tegen Napoleon, niet wetend of hij ooit zou terugkeren…. Soberheid straalt uit in Y Foel Fynydda. Een innig lied dat handelt over jonge mannen die zich zo’n 200 jaar geleden van het leven beroofden, aangezien hun seksuele geaardheid niet werd geaccepteerd. March Glas zit vol opbouwende meerstemmigheid met een knipoog naar de Noorse hardangerviool. Bijzonder zijn ook de instrumentale stukken Glanhafer en Cainc Sain Tathan met variaties over fraaie melodieën. Islais A Genir is een verfijnd, soms zelfs teer album dat zo maar eens dé folk-CD van 2022 zou kunnen worden!

English version

The debut CD Islais A Genir by the trio Vrï is a convincing and intriguing album.

Vrï consists of violinists Aneirin Jones and Patrick Rimes and cellist Jordan Price Williams. Besides that they master their instrument quite well, they are also excellent singers, both solo and in harmony. Not so strange, because they grew up in musical environments where singing in a choir was part of the school lessons. The trio draws their inspiration from the rich Welsh tradition, from songs, stories and poems. Their album Islais A Genir (Whispering Songs) mainly contains traditional repertoire that they have arranged with care and attention for violin and cello, occasionally supplemented with harmonium, rhythmic footwork and of course (polyphonic) vocals.

All three studied at the Conservatory and met in 2014. In their common search for a new approach to traditional Welsh folk, Vrï was born. The challenge is particularly great in the violin and cello line-up and the trio had to look for new, original arrangements. The result is the beautiful and modest album Islais A Genir on which, with attention and respect for tradition, about fifteen songs have been transformed into gems, sung in Wales and English. Unfortunately, the subdued atmosphere of the album is somewhat destroyed in two songs by guest singer Beth Ceylin, who draws the music to herself with her timbre and thereby ignores the sobriety, which makes this album so special. For example, Aberhonddu is an endearing song about the soldier T.I. Williams who had to leave his native village of Aberhonddu to fight Napoleon on the island of Guernsey, not knowing if he would ever return…. Sobriety radiates in Y Foel Fynydda. A heartfelt song about young men who took their lives because of their sexual orientation which was not accepted, some 200 years ago. March Glas is full of constructive polyphony with a nod to the Norwegian hardanger violin. Also special are the instrumental pieces Glanhafer and Cainc Sain Tathan with variations on beautiful themes and melodies. Islais A Genir is a refined, sometimes even delicate album that could very well become thé folk CD of 2022!

*Vrï: Islais A Genir (Bendigedig / ARC Music)

Photo’s Jenny Caldwell

© Mattie Poels.