In een open sessie verkent het trio ZILT stukken van Duke Ellington en Micha Mengelberg.

English version below

Het album van ZILT is ontstaan na optredens in het gelijknamige cafe. In deze Amsterdamse kroeg aan de Zeedijk gaven saxofonist en Conservatoriumdocent Jasper Blom met zijn trompet-leerling Ian Cleaver avondvullende sessies waarin ze op zoek gingen naar minder gespeeld en origineel repertoire. En dat is gelukt! In een bezetting van saxofoon, trompet, contrabas (Thomas Pol) en drums (Wouter Kuhne) creëert het kwartet een open en onbevangen setting waarin ze stukken van Duke Ellington en de Nederlandse avant-garde pianist en componist Misha Mengelberg verkennen. De muziek van beide pianisten/arrangeurs wordt door ZILT uitgevoerd zonder piano, sterker nog, zonder akkoordinstrument. Dat geeft de muziek een opmerkelijke openheid en transparantie. Bovendien werden de stukken in een live-opstelling, in één keer, in de studio opgenomen, dus zonder overdubs. Dit komt het spelplezier en de interactie zeer ten goede en biedt de musici meer (tonale) mogelijkheden, aangezien de dwingende (piano- of gitaar)akkoorden niet aanwezig zijn. De werken zijn gelardeerd met Impro 1 t/m 4 waarin de instrument-mogelijkheden worden verkend. Door het gebruik van tremolo op de contrabas, het ‘overblazen’ van de trompet en sax en snelle en dwingend ritmiek wordt een korte muzikale brug gecreëerd tussen de verschillende stukken. Fantastisch is de wijze waarop ZILT het werk van twee jazz- & improvisatie-grootheden laat herleven: met respect, inventiviteit en vooral veel virtuoos spelplezier!

English version

In an open session, the trio ZILT explores pieces composed by Duke Ellington and the Dutch musician Micha Mengelberg.English version

The album by ZILT was created after performances in the cafe of the same name. In this Amsterdam bar on the Zeedijk, saxophonist and Conservatory teacher Jasper Blom and his trumpet student Ian Cleaver gave evening sessions in which they went in search of less played and original repertoire. And it worked out very well! In a line-up of saxophone, trumpet, double bass (Thomas Pol) and drums (Wouter Kuhne), the quartet creates an open and uninhibited setting in which they explore pieces by Duke Ellington and the Dutch avant-garde pianist and composer Misha Mengelberg. Music by both pianists/arrangers is performed by ZILT without a piano, in fact, without any chord instrument. This gives the music a remarkable openness and transparency. Moreover, the pieces were recorded in a live setting in one go, in the studio, so without overdubs. This greatly benefits the playing pleasure and the interaction and offers the musicians more (tonal) possibilities, since the compelling (piano or guitar) chords are not present. The works are larded with Impro 1 to 4 in which the instrument possibilities are explored. By using tremolo on the double bass, overblowing the trumpet and saxophone and fast and compelling rhythms, a short musical bridge is created between the pieces. It’s fantastic how ZILT revives the work of two jazz & improvisation greats: with respect, inventiveness and above all a lot of virtuoso playing fun!

  • ZILT (Just Listen Records)

© Mattie Poels.