De Zwitserse saxofonist Christoph Grab lanceert een nieuw kwintet in een mixing-meltingpot van jazz, funk en soul.

English version below

Root Area is de naam van het trio van Christoph Grab dat hij samen vormt met Hammond-speler Marcel Thomi en drummer Elmar Frey. Een trio waarmee hij al jaren trio-concerten geeft. Voor zijn nieuwe album heeft Grab aan zijn trio de saxofonisten Nicole Johänntgen en Victoria Mozalevskaya toegevoegd. Jawel, een kwintet met drie saxofoons! En dat klinkt stevig, massief en soms zelfs met een lichte big-band-touch, zoals te horen in de composities Musical Diary of Gridlock. In het openingsstuk Root Area kunnen we een vergelijking maken met het stuk Hide and Seek van saxofonist Joshua Redman uit 1996. Ook bij Grab horen we die trefzekerheid, gevolgd door een groovy drum-ritme met een altsax solo van Nicole Johänntgen: met een vakkundige knipoog naar Maceo Parker. Op Root Area staat veel eigen werk van Grab, een stuk van drummer Frey en een Zwitsers volkslied, de traditional Meiteli wänn du witt go tanze. Het album is gevarieerd waar glorieus de James Bond-mystiek klinkt in Abyss, jazz-soul in We’re coming to town en heerlijk gedateerde Milt Buckner-sound in Love in the mist. Het stuk In Communion (met een fraai solo-sax-intro) is opgedragen aan de vrijdenker Krishnamurti. Zijn gedachtegoed is gebaseerd op: Een ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen pad. Geen methode, geen religie of leraar kan je naar de waarheid leiden: je moet het zelf doen. En dat is mooi van toepassing op Root Area. Volg je eigen (muzikale) pad. Hierdoor heb je plezier in wat je doet en wordt je muziek onmiskenbaar levendig en zit het vol spelplezier. Precies zoals Root Area klinkt!

English version

The Swiss saxophonist Christoph Grab launches a new quintet with a mixing-melting pot of jazz, funk and soul.

Root Area is the name of Christoph Grab’s trio with Hammond player Marcel Thomi drummer Elmar Frey. A trio with whom he has been giving concerts for years. For his new album, Grab has added to its trio the saxophonists Nicole Johänntgen and Victoria Mozalevskaya. Yes, a quintet with three saxophones! And that sounds solid, massive and sometimes even with a light big-band-touch, as can be heard in the compositions Musical Diary or Gridlock. In the opening piece Root Area, a comparison can be made with the piece Hide and Seek by saxophonist Joshua Redman from 1996. We also hear that accuracy in Grab’s music, followed by a groovy drum rhythm with an alto sax solo by Nicole Johänntgen: with a skillful touch of Maceo  Parker. Root Area features a lot of Grab’s own work, a piece by drummer Frey and a Swiss folk song, the traditional Meiteli wänn du witt go tanze. The album is varied, with glorious James Bond mystique in Abyss, jazz soul in We’re coming to town and wonderfully dated Milt Buckner-sound in Love in the mist. The piece In Communion (with a beautiful solo sax intro) is dedicated to the freethinker Krishnamurti. His philosophy is based on: Everyone is responsible for his own path. No method, no religion or teacher can lead you to the truth: you must do it yourself. And that applies nicely to Root Area. Follow your own (musical) path. As a result, you enjoy what you do and your music becomes unmistakably lively and sounds full of fun. That’s what Root Area sounds like!

  • Christoph Grab: Root Area (Lamento Records)
  • Photo Christoph Grab: Rene Mosele