Samen met twee musici uit Estland creëert de Belgische accordeonist Hartwin Dhoore een oorverdovend muzikaal instrumentaal avontuur.

English version below

De hoes van het album Valge Valgus (Wit Licht) van het Hartwin Dhoore Trio suggereert frisse en sprankelende folk. En die komt er ook met de diatonische accordeon (in enkel nummer het harmonium) van Hartwin Dhoore in het middelpunt. Sinds vijf jaar woont hij in Estland; het land van Arvo Pärt en van de kannel, de Estlandse benaming voor de kantele (psalterium), de Finse evenknie. Door zijn nieuwe ’thuisland’ liet Dhoore zich inspireren en componeerde acht instrumentale stukken waarin hij wordt bijgestaan door violiste Sofia-Liis Kose en gitarist Carlos Liiv. Zeer melodisch werk, welluidende thema’s waarin je de stilte hoort, de weidsheid van het land en de schitterende natuur van Estland. De melodie verschuift zo nu en dan van accordeon naar viool en weer terug. Een fraaie wisselwerking die goed uitpakt. Weergaloos is het slot van Hoovus (Flow) dat een eeuwigdurende folk-lijn in zich draagt, dat we ook terughoren in de solo-accordeon in Peegeldused (Reflecties) en Kajakad (Zeemeeuwen). Het album sluit af met het titelstuk Valge Valgus, dat een overpeinzing is met cadansrijke arpeggio’s, die worden afgewisseld met een trage melodie. Een warm unisono van viool met accordeon. Hier en daar worden de stukken (helaas) met fonetische zang ondersteund. Vocalen die weinig bijdragen aan de schoonheid van de muziek. Alle stukken zijn geschreven door Hartwin Dhoore, waarmee hij (alweer) bewijst dat hij componeert in het hart-van-de-folk, waardoor zijn werk nu al traditionals zijn, ook al zijn ze nog maar net verschenen op CD!

Klik HIER voor een recensie van Trio Dhoore.

  • And this one, Labürint (Labyrinth) in an original YouTube.

English version 

Together with two musicians from Estonia, the Belgian accordionist Hartwin Dhoore creates a deafening musical instrumental adventure.

The cover of the album Valge Valgus (White Light) by the Hartwin Dhoore Trio suggests fresh and sparkling folk. And that is also achieved with Hartwin’s diatonic accordion (in single song the harmonium) in the center of the music. He has been living in Estonia for five years; the land of Arvo Pärt and of the kannel, the Estonian name for the kantele (psalterium) the Finnish counterpart. Dhoore was inspired by his new ‘homeland’ and composed eight instrumental pieces in which he is assisted by violinist Sofia-Liis Kose and guitarist Carlos Liiv. Very melodic work, melodious themes in which you hear the silence, the vastness of the country and the beautiful nature of Estonia. The melodies shifts every now and then from accordion to violin and back again. A nice interaction that works out very well. Excellent is the out-tro of Hoovus (Flow) which carries a perpetual folk line, which we also hear in the solo accordion in Peegeldused (Reflections) and Kajakad (Seagulls). The album closes with the title piece Valge Valgus, which is a contemplation a beautiful cadence / arpeggios, which are interspersed with a slow melody. A warm unison of violin with accordion. Here and there the parts are (unfortunately) supported with phonetic vocals. Voices that contribute a little to the beauty of the music. All pieces were written by Hartwin Dhoore. He proves yet again that he composes in the heart-of-the-folk. His compositions are already traditionals, even though they have only just been released on CD!

Click HIER for a review of Trio Dhoore.

  • Hartwin Dhoore Trio: Valge Valgus (TRAD Records)

© Mattie Poels.