MEA – Canzoniere della rivolta #1 is de titel van de nieuwe CD van de Italiaanse zanger Alessio Lega, met werk van de singer-songwriter en politiek activist Ivan della Mea (1940 / 2009).

English version below

Ivan Della Mea was een dichter, intellectueel, schrijver en zanger die zichzelf op gitaar begeleidde. Hij was een groot protestzanger uit de jaren 1960 en ’70 uit Italië. Alessio Lega treedt nu in de voetsporen van Ivan Della Mea. Alessio werd geboren in 1972 in Lecce (Zuid Italië) en woont tegenwoordig in Milaan. Naast boekenschrijver is hij een bevlogen zanger die zich vooral bezighoudt met oud (Italiaans) repertoire. Zo bracht hij in 2019 het prachtige album Nella corte dell’Arbat uit met liederen van de Russische bard Bulat (Shalvovich) Okudzhava. Op zijn nieuwe album MEA – Canzoniere della rivolta #1 horen we hem dus met werk van Della Mea. Hij wordt bijgestaan door een aantal musici op gitaar, accordeon, bas en slagwerk. De muziek heeft een opfrisbeurt gekregen waardoor de stukken vitaal en helder klinken. En ik schreef al, Alessio Lega is een bevlogen zanger met een organische stem die hij op een natuurlijke wijze gebruikt. Geen mooidoenerij, gewoon de liederen zingen, met diverse begeleidingen die variëren van alleen gitaar tot een volledige band, met zelfs scheurende gitaren in La Maledizioni. Uitgekiende arrangementen zoals in Resurrezione per Rivoluzione met een prachtig ostinaat en dwingend orgel en stuwende percussie en in Il Mea horen we zelfs ‘surf’-gitaar. Naast Alessio Lega zingen een aantal gastmusici ook enkele liederen en horen we organetto-gigant (soort accordeon) Riccardo Tesi in Ho male all’orologio. Lega legt de nadruk op de emotie van de liedjes, en ontdoet ze enigszins van hun strijdend karakter. Hierdoor wordt zijn muziek een bijna nostalgische terugblik naar het Italië dat zich nog moest ontdoen van het communisme en onderdrukking. Maar juist met deze terugblik in combinatie met een muziekwereld die zichzelf ook nog aan het ontdekken en ontwikkelen was, waar folk, pop en rock zo moeiteloos met elkaar werden verweven, gaat ieder muzikaal-minnend-hart (van boven 50) vanzelf sneller kloppen.

Klik hier voor de CD-recensie van Nella corte dell’Arbat.

English version

MEA – Canzoniere della Rivolta #1 is the title of the new CD by the Italian singer Alessio Lega with songs written by the singer-songwriter and political activist Ivan della Mea (1940 / 2009).

Ivan Della Mea was a poet, intellectual, writer and singer who accompanied himself on guitar. He was a great protest singer of the 1960s and 1970s from Italy. Alessio Lega is now following in the footsteps of Ivan Della Mea. Alessio was born in 1972 in Lecce (Southern Italy) and currently lives in Milan. In addition to being a book writer, he is an inspired singer who mainly focuses on old (Italian) repertoire. In 2019, for example, he released the beautiful album Nella corte dell’Arbat with songs by the Russian bard Bulat (Shalvovich) Okudzhava. So on his new album MEA – Canzoniere della rivolta #1 we hear him with songs written by Della Mea. He is assisted by a number of musicians on guitar, accordion, bass and percussion. The music has been refreshed so that the pieces sound clear and delightful. And I already wrote, Alessio Lega is an inspired singer with an organic voice that he uses in a natural way. No fancy tricks, he just sing the songs, with various accompaniments ranging from just guitar to a full band with even fuzzing guitars in La Maledizioni. Sophisticated arrangements such as in Resurrezione per Rivoluzione with beautifully obstinate and compelling organ and driving percussion. In Il Mea we even hear ‘surf’ guitar. Besides Alessio Lega, a number of guest musicians also sing a few songs and we hear organetto giant (a kind of accordion) Riccardo Tesi in Ho male all’orologio. Lega emphasizes the emotion of the songs, stripping them somewhat of their combative character. This makes his music an almost nostalgic look back to Italy that had yet to get rid of communism and oppression. But precisely this retrospective in combination with a music world that was also discovering and developing itself. Where folk, pop and rock were so effortlessly intertwined, every musical-loving heart (from over 50) will beat faster by itself.

Click here for the CD review of Nella corte dell’Arbat.

  • MEA – Canzoniere della rivolta #1: Alessio Lega (Materiali Sonori / Xango)

© Mattie Poels.