Prachtig upbeat record van de Oegandese zangeres Rachel Magoola die met haar muziek haar land een positieve impuls geeft.

English version below

Resilience – Songs of Uganda is het zevende solo-album van de Oegandese zangeres Rachel Magoola waarin ze strijdt voor gelijkheid, gerechtigheid, kracht en de opvoeding van jongeren voor een betere toekomst. Jarenlang zong Rachel in de Afrigo Band waar ze naast de muziek ook de choreografie in handen had. Bovendien werd ze in 2021 verkozen in het parlement als vrouwenvertegenwoordiger in het Bugweri-district in het zuid-oosten van Oeganda. Muziek maken leert ze van haar vader Nicholas Magoola die muziekleraar was. Ze zong in het kerkkoor, studeerde muziek en doceerde aan het Namasagali College. Vervolgens ging ze op tour met de Afrigo Band die ze in 2001 verliet en haar eigen band oprichtte en solo-cd’s ging opnemen.

Op Rachel Magoola’s nieuwe album Resilience – Songs of Uganda zingt ze zowel traditionele liedjes als zelf gecomponeerde muziek. En met zingen bedoel ik echt zingen, zowel alle lead vocals als ook alle achtergrond-vocalen. Ze wordt begeleid op traditionele instrumenten als de trommels embuutu en de veel kleinere enduume. We horen de éénsnarige viool, de endingidi (zoals in Otuuse) en de grote xylofoon, de embaire. Opvallend is ook de adungu, de negen-snarige harp en de akogo, de duimpianoDaarnaast klinken de westerse instrumenten (bas)gitaar, keyboards en drums. In een schitterende instrument-combinatie worden deze instrumenten gebruikt in overwegend opzwepende traditionele muziek met ritmes uit Oeganda maar ook klinken er reggae- en zouk- en zelfs Juju-invloeden (Mama Mutesi). Rachel Magoola hoeft zich al lang niet meer te bewijzen. Ze zingt zelfverzekerd, oprecht en overtuigd met een heerlijk soepel stemgeluid. Met Resilience wil Magoola de Oegandese bevolking herinneren aan zijn bewonderenswaardige veerkracht tijdens de Covid-pandemie. Nou, met zo’n sterk album moet dat een makkie zijn!

English version

Beautiful upbeat record by singer Rachel Magoola from Uganda, who gives her country a positive impulse with her music.

Resilience – Songs of Uganda is the seventh solo album by singer Rachel Magoola in which she fights for equality, justice, strength and the education of young people for a better future. For years Rachel sang in the Afrigo Band, where she was in charge of the choreography in addition to the music. She was also elected to the parliament in 2021 as a women’s representative in the Bugweri district of south-eastern Uganda. She learned to make music from her father Nicholas Magoola who was a music teacher. She sang in the church choir, studied music, taught at Namasagali College and went on to tour with the Afrigo Band, which she left in 2001 to form her own band and record solo CDs.

On Rachel Magoola’s new album Resilience – Songs of Uganda she sings both traditional songs and music composed by herself. And by singing, I mean really singing. She sings all lead vocals as well as all backing vocals. She is accompanied on traditional instruments such as the drums embuutu and the much smaller enduume. We hear the one-stringed violin, the endingidi (as in Otuuse) and the big xylophone, the embaire. Also notable are the adungu, the nine-string harp and the akogo, the thumb piano. In addition, the western instruments (bass) guitar, keyboards and drums are heard. In a beautiful instrument combination, these instruments are used in predominantly exciting traditional music with rhythms from Uganda. But there are also reggae and zouk and even juju (Mama Mutesi) influences. Rachel Magoola has no longer to prove herself. She sings confidently, sincerely and convinced with a wonderfully smooth voice. With Resilience, Magoola wants to remind the Ugandan people of its admirable resilience during the Covid pandemic. With such a strong and exiting record it will be an easy job!

  • Rachel Magoola: Resilience – Songs of Uganda (ARC Music)

© Mattie Poels.