Wie van Griekse (vocale) muziek houdt, zal helemaal stilvallen bij het beluisteren van het nieuwe album Anástasis van de Griekse zangeres Katerina Papadopoulou waarop ze liederen zingt uit o.a. Klein-Azië, Turkije, Macedonië, Zuid-Bulgarije en de Zwarte Zee regio.

English version below

Katerina Papadopoulou draait al heel wat jaren mee binnen de oude muziek. Zo werkte zij o.a. samen met de Griekse grootheid Domna Samiou, de Catalaanse musicus Jordi Savall en het ensemble L’Arpeggiata van Christina Pluhar. Op haar album Anástatica (Wederopstanding) zingt ze oud traditioneel repertoire dat behoort tot het collectief muzikaal geheugen van de gemiddelde Griek. Dat is op zich niet zo bijzonder, maar de uitvoering is dat wel. De traditionele liederen zijn voorzien van schitterende arrangementen waar de diverse instrument-combinaties zorgen voor een diversiteit aan muzikale klankkleuren. Veel vocaal werk afgewisseld met een enkele instrumentale dans. Werkelijk schitterend is bijvoorbeeld het kanun-intro, later aangevuld met de lyra, van Aspro e to charta. Een Zuid-Italiaans liefdeslied in het Grieks dialect, innemend gezongen door Katerina. Zij heeft een kristal-heldere stem waarmee ze moeiteloos wisselt tussen de verschillende stijlen. Zo zingt ze met hetzelfde gemak het lieflijke Rise (uit Turkije), het stevige en robuuste Mary’s embroidery uit Thracië of het mystieke The blue hen-pigeon uit Macedonië. Ze wordt begeleid door een zestal bevlogen musici op kanun (citer), ûd (luit), lyra (drie-snarige viool), doedelzak, bas en percussie. Dat het bezielde musici zijn, bewijzen deze live-opnames, die een jaar geleden (maart 2020) werden gemaakt in Athene. Opvallen hoe organisch de muziek klinkt, zo strak en goed als deze muzikanten op elkaar zijn ingespeeld. Anástasis is een album waarop het oude Griekenland herleeft, waarop de muzikale Griekse geschiedenis met respect wordt uitgevoerd, op zo’n wijze dat je er helemaal stil van wordt.

English version

Those who love Greek (vocal) music will be amazed by the new album Anástasis by the Greek singer Katerina Papadopoulou, on which she sings songs from Asia Minor, Macedonia, South Bulgaria and the Black Sea region.

Katerina Papadopoulou has been playing in early music for many years. For example, she has collaborated with the wonderful Greek musician Domna Samiou, the Catalan viola da Gamba player Jordi Savall and the ensemble L’Arpeggiata by Christina Pluhar. On her album Anástasis (Resurrection) she sings old traditional repertoire that belongs to the collective musical soul of the average Greek. That in itself is not so special, but the implementation is. The traditional songs are provided with beautiful arrangements where the various instrument combinations provide a diversity of musical timbres. Lots of vocal work interspersed with a few instrumental dances. Truly beautiful is the kanun intro, later supplemented with the lyra, from Aspro e to charta. A southern Italian love song in Greek dialect, beautifully sung by Katerina. She has a crystal-clear voice with which she switches effortlessly between the different styles. With the same ease she sings the lovely song Rise (from Turkey), the sturdy and robust Mary’s embroidery from Thrace or the mystical The blue hen pigeon from Macedonia. She is accompanied by six passionate musicians on kanun (zither), ûd (lute), lyra (three-string violin), bagpipes, bass and percussion. These live recordings, which were made a year ago (March 2020) in Athens, prove that they are played by inspired musicians. It is striking how organic the music sounds, so tight and well as these musicians are attuned to each other. Anástasis is an album that revives ancient Greece, on which the Greek musical history is performed with respect, in such a way that it makes you completely silent.

  • Katerina Papadopoulou & Anastatica: Anástasis (Saphrane / Music & Words)

© Mattie Poels.