Live at the Berlin Philharmonic is de dubbel-CD die onlangs verscheen van de magische Amerikaanse pianist Hal Galper met zijn quintet.

English version below

Fantastisch dat een label als Origin Records oude opnames opnieuw uitbrengt. Opnames die tijdloos zijn en zelfs na meer dan 40 jaar nog weergaloos en eigentijds klinken. Zo ook het concert Live at the Berlin Philharmonic uit 1977 van het Hal Galper Quintet. Hij startte als kind met klassiek piano, maar nadat hij de jazz had ontdekt, studeerde hij aan het Berklee College of Music. Werkte met Chet Baker, Stan Getz en Anita O’Day. Zat in het quintet van Cannonball Adderley en nam LP’s op met John Scofield. In de jaren ’80 was hij tien jaar de vaste begeleider van saxofonist Phil Woods. In 1971 nam Hal Galper het album The Guerilla Band op (waarop hij innoverend Fender Rhodes speelde) en een jaar later Wildbird. Beiden LP’s met de broers Randy en Mike Brecker. Naast deze twee jazz-grootheden (die inmiddels zijn overleden) zijn contrabassist Wayne Dockery (ook overleden) en drummer Bob Moses te horen op het energieke dubbel-live-album Live at the Berlin Philharmonic van het Hal Galper Quintet.

Hal Galper heeft dat energieke zoals we dat ook tegenkomen bij McCoy Tyner (overigens ook geboren in 1938). De ferme linkerhand, die met een krachtig octaaf zo nu en dan de eerste tel aangeeft, die uitmondt in rollende virtuoze solo’s (met meesterlijke linkerhand), al dan niet ge-altereerd afgerond met blokakkoorden en vindingrijke passages. Op deze opname staan vijf composities van Galper en de klassieker I’ll never stop loving you voor duo; piano en sax. Opvallend is de enorme energie die de muziek uitstraalt. Korte gearrangeerde thema’s waarna sax, bugel, bas, drums en natuurlijk het klavier de solistische ruimte krijgen. Mooi daarbij is dat Hal Galper veelal niet speelt tijdens het begin van een solo voor bugel of sax. Hierdoor krijgen zij alle ruimte om te schitteren in werkelijk meesterlijke solo’s, voortreffelijk ondersteund door stuwend drumwerk van Bob Moses en dampende walking bas van Wayne Dockery. Deze muziek is verbluffende hard bop van de hoogste klasse. Vijf musici zorgen voor twee CD’s vol vuurwerk, knallen, rook en oh-geroep en applaus van het publiek, want het blijft wel een live-opname waarop gelukkig het publiek zo nu en dan te horen is.

English version

Live at the Berlin Philharmonic is the double CD, recently released by the magical American pianist Hal Galper with his quintet.

It’s fantastic that a label like Origin Records re-releases old recordings. Recordings that are timeless and sound unparalleled and contemporary even after more than 40 years. This is also the case with the 1977 concert Live at the Berlin Philharmonic by the Hal Galper Quintet. Galper started playing classical piano as a child, but after discovering jazz, he studied at the Berklee College of Music. He worked with Chet Baker, Stan Getz and Anita O’Day, was a member of the Cannonball Adderley quintet and recorded LPs with John Scofield. In the eighties he was the regular accompanist of saxophonist Phil Woods for ten years. In 1971 Hal Galper recorded the album The Guerilla Band (on which he played innovative Fender Rhodes) and Wildbird a year later. Both LPs with the brothers Randy and Mike Brecker. In addition to these two jazz giants (who have since passed away), double bassist Wayne Dockery (also deceased) and drummer Bob Moses play on the energetic double live album Live at the Berlin Philharmonic by the Hal Galper Quintet.

Hal Galper has that energetic as we also encounter with McCoy Tyner (also born in 1938). The firm left hand, which occasionally indicates the first beat with a powerful octave, which ends in rolling virtuoso solos with a masterful left hand. Sometimes with altered tones, rounded off with block chords and inventive passages. This recording contains five compositions by Galper and the classic I’ll never stop loving you for duo; piano and sax. Striking is the enormous energy that the music radiates. Short arranged themes, after which sax, flugelhorn, bass, drums and of course the grand piano are given the solo space. The nice thing about this is that Hal Galper often does not play during the beginning of a solo of the flugelhorn or sax. This gives them plenty of room to shine in truly masterful solos, superbly supported by driving drum playing by Bob Moses and steaming walking bass from Wayne Dockery. This music is astonishing hard bop of the highest class. Five musicians provide two CDs full of musical fireworks, bangs, smoke and oh-shouts/applause: yes, it’s still a live recording on which you luckily hear the audience.

  • Hal Galper Quintet: Live at the Berlin Philharmonic (Origin Records / Challenge Records)

© Mattie Poels.