Duuster is de titel van het schitterende debuut-album van de band Aosem uit Drenthe. Dit zestal slaagt er moeiteloos in om op te vallen met stevige doortastende muziek gezongen in het Drents.

English version below

In ons kleine landje heeft elke streek wel zijn eigen gebruiken: lokale eetgewoontes, de kleding of de feesten. Gebruiken die weliswaar marginaler worden maar er gelukkig nog steeds zijn. Minder snel verdwijnen de dialecten zoals het Zeeuws, Haags, Gronings, Amsterdams, Limburgs…en het Drents. Fantastisch dat een topband als Aosem liedjes zingt in het Drents dialect. Zingen in de streektaal geeft de muziek namelijk een heel eigen kleur, maakt het persoonlijker en sympathiek. Daarnaast is de muziek van Aosem puur, eerlijk en oprecht. Mooie liedjes met pakkende melodieën die zich warm in je gehoor nestelen, geschreven door zanger/gitarist Harmen Boels, Erik Koerts (gitaar) en Hilko Stoffers (bas). Ze worden bijgestaan door gitarist Rob Groenwold, toetsenman Arnoud van Loo en drummer Lex Bekink. Tien liedjes over de liefde die met zorg en aandacht zijn gearrangeerd. Zo klinkt er in het refrein van As ’t altijd dan zo bleef een halvering van het ritme, heeft Nooit meer een maatwisseling (met mooie slide-gitaar) en horen we in Iene mooie nacht een tweestemmige solo. Het gebruik van de akoestische gitaar is prachtig in Mien Kompas en de mandoline twinkelt in ‘T is pas over. Daarnaast raast er stevige rock in Einde Verhoal met vette gitaar-solo en compacte rifs in het couplet. Ja, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Al deze fraaie muzikale heerlijkheden zal de gemiddelde luisteraar waarschijnlijk niet opvallen. Maar dat is ook helemaal niet erg, want die zal genieten van doortastende muziek die klinkt als vanzelf, organisch gespeeld door gedreven muzikanten. En wat het zingen in het dialect betreft. Streektaal is weliswaar streekgebonden en voor sommige landgenoten een brug te ver, maar wordt het niet eindelijk eens tijd dat Nederland wakker wordt en muziek beoordeelt op kwaliteit en originaliteit en niet op taal. Aosem is het klinkende voorbeeld. Hulde mannen!

Voor meer muziek in de streektaal zie ook Erwin de Vries

Zie ook Ries de Vuyst

Zie ook Skotwal

Zie ook Arno Adams

Zie ook Margaretha Kleine

English version

Duuster is the title of the beautiful debut album by the band Aosem from Drenthe (county in the north east of the Netherlands). Effortlessly this six piece band succeeds in standing out with solid, energetic music sung in the Drenthe dialect.

For more music in different Dutch dialects try Erwin de Vries

Or Ries de Vuyst

Or Skotwal

Or Arno Adams

Or Margaretha Kleine

In our small country The Netherlands, each region has its own customs: local meals, habits, clothing or festivities. Customs that are becoming more marginal, but fortunately still exist. Less quickly the dialects such as Zeeuws, Haags, Gronings, Amsterdams, Limburgs… and Drents will disappear. It’s fantastic that a top band like Aosem sing songs in the Drenth dialect. Singing in the local language gives the music more its own color, makes it more personal and sympathetic. In addition, Aosem’s music is pure, honest and sincere. Lovely songs with fine melodies creating a warm place in your ear. The songs were written by singer / guitarist Harmen Boels, Erik Koerts (guitar) and Hilko Stoffers (bass). They are assisted by guitarist Rob Groenwold, keyboard player Arnoud van Loo and drummer Lex Bekink. Ten songs about love that have been arranged with care and attention. Like halving the rhythm in the chorus in As ’t altijd dan zo bleef (As it would be like this always), or a beat change in Nooit meer (Never Again) with beautiful slide guitar and a fine harmonic solo in Iene mooie nacht (One great Night). The use of the acoustic guitar is beautiful in Mien Kompas (My Compass) and the mandolin twinkles in ‘T is pas over (It just Ends). In addition, heavy rock rages in Einde Verhoal (It’s the End of the Story) with tight guitar solo and beautiful riffs in the verse. Yes, and I can go on by telling about the wonderful musical parts of the music. The average listener will probably not notice it at all, these beautiful musical delights. But that’s not bad at all, because they will enjoy thorough music that sounds so naturally, organically played by driven musicians. And as for singing in the dialect. Although most of the fellow countrymen don’t like lyrics in the regional language, it’s time for the Dutch to wake up and judge music on quality and originality and not on language. Aosem is the resounding and an excellent example. Absolutely great music!

  • Aosem: Duuster (Marista)

© Mattie Poels.