Midnang is de titel van het nieuwe album van de Zwitserse wereldmuzikant Albin Brun. Op deze schitterende CD speelt hij samen met Kristina Brunner. We horen het schwyzerörgel (accordeon), de cello, sax en waterphone (soort metalen harp).

English version below

De muziek die de Zwitserse wereldmuzikant Albin Brun de afgelopen jaren uitbracht gaat alle kanten op. Jazz, blues, pop, Oriëntaals, het komt allemaal voorbij op zijn CD’s. Maar toch staat de folk altijd centraal en blijft als een blauwdruk aanwezig in de composities. Brun speelt sopraansax en schwyzerörgel, een soort diatonische accordeon die je veel tegenkomt in de Zwitserse volksmuziek. Kristina Brunner speelt naast cello ook schwyzerörgel. In elk nummer gebruiken ze verschillende bezettingen. Niet alleen in instrument-combinaties klinken de stukken verschillend, maar ook qua stijl verandert de muziek steeds. Soms zijn de composities uitgesproken folk, zoals het openingstuk Een Van Terschelling (ja, ons Waddeneiland), Amschiina für Kristina of A Sibnär dat zelfs opzwepend Zwitsers is. Maar er klinkt ook filmisch werk zoals Frühling (met prachtige cello arpeggio’s en sopraansax), Tau en Nüü, dat met zijn onregelmatige maatsoort zelfs een link vertoont naar minimal music. In het werk Himbrimi klinkt de waterphone. Een soort metalen harp die wordt bespeeld met een strijkstok. Met veel galm geeft dit een sferisch geluid en een mooi effect. De composities hebben heerlijke melodische thema’s, die goed in het gehoor liggen. Soms flinterdun maar ook verrassend (Gjufu) waar zo hier en daar op wordt geïmproviseerd. Beide musici klinken voortvarend, soepel en zijn goed op elkaar ingespeeld. Dat maakt Midnang een prachtige CD waarop we een uitgebalanceerde cohesie aantreffen van Midden-Europese muziek die met liefde wordt gebracht.

English version

Midnang is the title of the new album by the Swiss world musician Albin Brun. On this beautiful CD he plays with Kristina Brunner. Together they play the schwyzerörgel (accordion), cello, sax and waterphone (kind of metal harp).

The music that the Swiss musician Albin Brun has released in recent years goes in all directions. Jazz, blues, pop, Oriental it all comes along on his CDs. Yet folk is always central and remains present in the compositions as a kind of blueprint. Brun plays soprano sax and schwyzerörgel, a kind of diatonic accordion that you often encounter in Swiss folk music. Kristina Brunner plays the cello, but also schwyzerörgel. In each song they use different line-ups. Not only the instrument combinations makes the pieces sound different, but also in terms of style the music keeps changing. Sometimes the compositions are outspokenly folk, such as the opening piece Een Van Terschelling (yes, reminds me of the Dutch Waddeneilanden in the north), Amschiina für Kristina or A Sibnär, which is even stirring Swiss. But there are also cinematic pieces such as Frühling (with beautiful cello arpeggios and soprano sax), Tau and Nüü. A wonderful composition with a irregular time beat that even shows a link to minimal music. In Himbrimi, the waterphone is used. A kind of metal harp that is played with a bow of the cello. With a lot of reverberation it brings a spherical sound. The compositions have wonderful melodic and catchy themes. Sometimes easy tunes but also surprising (Gjufu) with improvisation here and there. Both musicians sound energetic, flexible and are well attuned to each other. That makes Midnang a beautiful CD on which we find a balanced cohesion of Central European music that is splendid performed with love.

  • Albin Brun & Kristina Brunner: Midnang (www.albinbrun.ch)

© Mattie Poels.