Het Khusugtun-ensemble uit Mongolië bewijst met zijn nieuwe album Jangar dat de Mongoolse muziek nog steeds in ontwikkeling is en jonge musici inspireert.

English version below

De groep Khusugtun bestaat van oorsprong uit nomaden die met hun grote tenten door Mongolië trokken. Tegenwoordig reist de groep door de wereld en geeft concerten voor een breed publiek. Ze begeleiden zichzelf onder andere op de morin kuur, een 2-snarig strijkinstrument, op de luit ofwel de tovshuur, de yatga, de zither en de mondharp. Maar we horen ook de cello en gitaar. Voor de percussie wordt alleen de djembé gebruikt, een van origine West-Afrikaanse trommel die goed past bij de muziek van Khusugtun. Maar wat de groep echt bijzonder maakt is de meerstemmigheid. We kennen natuurlijk wel de keel- en boventoonklanken van Altaï Khangaï of de groep Huun Huur Tu, maar Khusugtun gaat nog een stapje verder. Schitterend hoe zij de boventoon- en keelzang, die van oorsprong monofoon is, polyfoon maken. Een dubbele sensatie waarbij de één boventonen zingt en de ander keelzang. Een mooie meerstemmige combinatie die de muziek een nieuwe dimensie geeft. De composities zijn voor een groot deel pentatonisch, heel gebruikelijk in Aziatische muziek. Daarnaast horen we regelmatig het horse-rhythm, gespeeld op de morin kuur, waarmee het paarden-, het hoeven-getrappel-ritme wordt geïmiteerd. Fraai zijn ook de vocalen van zangeres Amarbayasgalan Chovjoo. Een heldere stem die fris kleurt tegen de zware mannenstemmen. Khusugtun is een groep van zes bevlogen musici die heel goed weten waar ze mee bezig zijn. Op geraffineerde wijze spelen zij nieuw gecomponeerde en traditionele stukken die hier en daar gekruid zijn met westerse invloeden. Dat maakt de muziek op Jangar uiterst geschikt voor de liefhebber van traditionele Mongoolse muziek maar ook voor de avontuurlijke luisteraar.

English version

The Khusugtun ensemble from Mongolia proves with their new album Jangar that Mongolian music is still evolving and inspires young musicians.

The Khusugtun group originally consists of nomads who traveled through Mongolia with their large tents. Today the group travels around the world and gives concerts for a wide audience. They accompany themselves on, among other, the morin kuur, a 2-string string instrument, on the lute or the tovshuur, the yatga, the zither and the mouth harp. But we also hear the cello and guitar. For the percussion, only the djembe is used. An originally West African drum that fits well with Khusugtun’s music. But what makes the group really special are the polyphonic vocals. Of course we know the music of Altaï Khangaï or the group Huun Huur Tu, but Khusugtun goes one step further. Overtones and throat vocals are originally monophonic. It is wonderful how they make their music polyphonic. A double sensation where one sings overtones and the other throat singing. A beautiful polyphonic combination that gives the music a new dimension. The compositions are largely pentatonic (5-scale), very common in Asian music. In addition, we regularly hear the horse rhythm, played on the morin kuur, which imitates the horse rhythm of the hooves. Singer Amarbayasgalan Chovjoo has a sparkling voice. A clear timbre that fits well with the heavy male voices. Khusugtun is a group of six passionate musicians who know very well what they are doing. In a refined way they play newly composed and traditional pieces that are seasoned here and there with Western influences. That makes the music on Jangar extremely suitable for the traditional Mongolian music lover but also for the adventurous listener.

© Mattie Poels.