Het trio Altaï Khangaï speelt muziek uit West-Mongolië, gebaseerd op de tradities uit het Altai gebergte en de Khangai. De streek waar de khoomei, de boventoonzang is ontstaan. Ze spelen nieuwe composities op traditionele instrumenten zoals de morin khuur (viool), de yoochin zither en percussie.

English version below

Mongolië is jarenlang een gesloten gebied geweest waardoor er weinig muzikale invloeden van buitenaf het land bereikten. Hierdoor is de Mongoolse muziek uitgekristalliseerd tot een traditionele cultuur met zijn eigen typische kenmerken. De bevolking leeft op de eindeloze steppe (’s winters tot -60ºC), dicht bij de natuur waarover veel wordt gezongen: de hoge bergen, de wolken, de rivier, het paardrijden en natuurlijk de liefde. Deze tekst thematiek horen we ook terug bij Altaï Khangaï. Ze begeleiden zichzelf o.a. op de morin khuur, de ‘paardenviool’, rechtop bespeelt met twee snaren waarmee met enige regelmaat het ritme van paarden hoeven wordt geïmiteerd, bespeeld door Ganbold Muukaï. Daarnaast klinkt prachtig het twinkelend geluid van de yoochin en yatga zither (lijkt op de Chinese guzheng) die naast de gestreken morin khuur fraai mengt. Beiden bespeeld door Garavkhuu Badmaabazar, de vrouw van het trio. Keelzanger en componist Ganzorig Nergui gebruikt diverse (keel)zang technieken waarbij hij optimaal gebruik maakt van adem, keel en mondholtes. Een techniek waarbij de zanger twee of drie tonen tegelijk zingt. Zeer fascinerend en bijzonder kundig. Zijn zang mengt schitterend met de pentoniek, de vijf toons toonladder die een mineur, ietwat treurig timbre uitstraalt. Altaï Khangaï speelt muziek met een vette knipoog naar het westen en brengt daarmee de Aziatische cultuur een stuk dichterbij.

English version

Trio Altaï Khangaï plays music from Western Mongolia, based on traditionals from the Altai mountains and the Khangai, where the khoomei, throat singing was develloped. They play new songs on traditional instrument like the morin khuur (horse fiddle), the yoochin zither and percussion.

For years Mongolia was a closed area where local music was barely influenced by foreign songs. So the Mongolian traditional music crystallized with it’s own typical characteristics. People live on the endless steppe (winter cold to -60ºC), close to nature which we find in the lyrics: the high mountains, the clouds, rivers, horses and, of course, love. Altaï Khangaï sings about it all. They accompany themselves on the morin khuur, the two strings horse fiddle, played straight ahead and often used to imitate horse riding, played by Ganbold Muukaï. We hear the soft and gentle sound of the yoochin and yatga zither (like the Chinese guzheng) which mix marvelous with the morin khuur violin. Both played by Garavkhuu Badmaabazar, the woman of the trio. Troat singer and composer Ganzorig Nergui uses different skills: singing by deep breath, throat and mouth optimal. A technique where the vocalist sings two tones at the same time. Very fascinating and capable. His voice mixed beautiful with the pentatonic scale (5-tones) which refer to the minor scale and brings a sad or nostalgic timbre. Altaï Khangaï plays music with a western feel and brings Asian culture a lot closer.

  • Altaï Khangaï: ‘Ongod’ (Buda Musique/Xango)
  • © Photo’s: Guillaume Ducarme / Flag Photo’s.fr

© Mattie Poels.