De meditatieve (Ierse) folk van The Gloaming bereikt op hun laatste album The Gloaming 3 opnieuw een hoogtepunt. Op geraffineerde wijze versmelt de groep folkmuziek met pop, aangevuld met een vleugje meditatieve muziek. Nieuw werk en traditionals worden getransformeerd tot eigentijdse klassiekers.

English version below

Het is werkelijk geweldig hoe de vijf muzikanten van The Gloaming met respect de Ierse folk benaderen. Alle Ierse folk-kenmerken zijn aanwezig. De timing, het tellen in 3-en, de pentatoniek (5-toons-toonladder), het gebruik van bepaalde akkoorden, het plotseling veranderen van melodie & tempo en het zingen in Gealic: we horen het allemaal op The Gloaming 3. Maar toch is hun muziek zo eigen, zó Gloamingeriaans! Dat komt enerzijds door de rust en kalmte die de muziek uitstraalt, maar ook door het gebruik van de piano. Het klavier heeft een grote invloed op de muziek. Magnifiek is bijvoorbeeld het openingslied Meachin Rudai waar de piano herhalend steeds één afgedempte toon speelt, die als een rode draad door de muziek snijdt. Als dan vervolgens het refrein wordt gezongen, verdwijnt deze toon en horen we uitgebreide harmonieën die bijzonder zijn en ongebruikelijk zijn voor Ierse folk, maar het geheel zo schitterend aanvullen, dat het de folk tilt naar een hoger level. Iets soortgelijks gebeurt ook in het 2de stuk The Lobster. Hier speelt de piano een twinkelend repeterend patroon, terwijl de viool een folk-melodie speelt. Zou je de pianopartij weghalen, dan wordt het gewone folk. Ook mooi, maar ook hier tilt het klavier de muziek naar een hoger plan. Zo goed bedacht en prachtig uitgevoerd. Naast piano horen we de fiddle (viool), de Noorse hardangerviool, gitaar en de prachtige melancholische vocalen Iarla Ô Lionaird. The Gloaming speelt kamermuziekfolk. Nieuw werk maar ook traditionals zijn open gearrangeerd waar geen noot teveel wordt gespeeld. Sobere partijen, soms enkele klanken, met hier en daar een akkoord of liggende strijkers die een sfeer benadrukken en sereniteit bewerkstelligen. Zelfs een traditional als Sheena’s Jigs (Ierse dans) behoudt zijn soberheid en is volop Gloamingeriaans. De muziek op het album The Gloaming 3 is naast een feest van herkenning ook een feest van herbeleving, waarbij de Ierse folk schittert in al zijn diepgang!

Meer muziek van The Gloaming klik hier

English version

Again the meditative (Irish) folk of The Gloaming is great music on their latest album The Gloaming 3. The band fuses folk music with pop and a touch of minimal music in a sophisticated way. New compositions and traditionals are being transformed into contemporary classics.

More music of The Gloaming click here

It is really amazing how the five musicians of The Gloaming approach the Irish folk with respect. All Irish folk features are present. The timing, the counting in 3’s, the pentatonic (5-tone scale), the use of certain chords, the sudden change of melody & tempo and the singing in Gealic: we all hear it on the album The Gloaming 3. But still their music is so unique, so Gloamingerian! This is partly due to the tranquility that the music radiates, but also due to the use of the piano. The keyboard has a major influence on the music. Magnificent is, for example, the opening song Meachin Rudai where the piano plays óne muted tone that cuts through the music. When the chorus starts, this tone disappears and we hear elaborate harmonies that are unusual for Irish folk, but complement the melody so beautifully that it takes the folk music to a higher level. Something similar happens in the 2nd piece The Lobster. Here the piano plays a twinkling repeating pattern, while the violin plays a folk melody. If you remove the piano part, it would become just folk. Also great music, but the violin with the keyboard, this combination takes the music to a higher level. So well thought out and beautifully executed. In addition to the piano, we hear the fiddle (violin), the Norwegian hardanger violin, guitar and the beautiful melancholic vocals Iarla Ô Lionaird. The Gloaming plays chamber music folk. New work but also traditionals are openly arranged; every note fits very well to the music. Sober parts, sometimes only filled with some sounds, with here and there a chord or strings that emphasize an atmosphere and gives the music it’s serenity. Even a traditional like Sheena’s Jigs (Irish dance) retains its austerity and is fully Gloamingerian. The music on The Gloaming 3 is not only a celebration of recognition but also a celebration of re-experience which gives Irish folk a new sparkling depth!

  • The Gloaming: The Gloaming 3 (Real World Records).
  •  Photograph: Richard Gilligan

© Mattie Poels.