‘Sabir’ is het schitterende album van de Italiaanse contra-bassist Luca Curcio. Met zijn kwintet Free Humans (met o.a. de diatonische accordeonist Simone Bottaso) en gast-saxofonist Gavino Murgia spelen ze originele stukken die bewegen op het snijvlak van wereldmuziek, folk en jazz.

English version below

De muziekstukken van Luco Curcio zijn instrumentaal gespeelde melodieën, instrumentale liedjes, zo je wilt. Elk instrument komt ruimschoots aan bod en krijgt de gelegenheid te schitteren in solo’s. Accordeonist Simone Bottasso laat zijn instrument zwieren en huilen (in ‘Les Chaussures’) en speelt voortreffelijk solo’s in ‘Arise’ en ‘Sabir’, waarin hij de melodie omspeelt en van (sierlijke) arpeggio’s voorziet. Dat geldt ook voor sopraansaxofonist Gavino Murgia die fantastisch soleert in ‘Sabir’ waar zijn spel enigszins lijkt op dat van zijn landgenoot Enzo Favata (uit Sardinië). Melódisch saxofoonspel, aangevuld met frases die hij stevig aanzet met zo nu en dan een vette ‘piep-knor’-sound. Heerlijk! Gitarist Enrico Degani laat zijn klassieke- en flamenco-kant horen. Bijna voortdurend wisselt hij van kleur en voegt zich fraai in de arrangementen (mooie solo in ‘Going South’). Drummer Ruben Bellavia is eigenlijk meer percussionist die ritmes inkleurt en zich voegt in het metrum van de melodieën. Dat doen drummers natuurlijk vaker, maar het spel van Bellavia nestelt zich als een vlechtwerk in de muziek. Alleen contra-bassist Luco Curcio blijft redelijk op de achtergrond en zeer dienstbaar aan de muziek (wel een korte solo in ‘Fight Song’ en in de prachtige ballade ‘We know’). Hij is de componist en arrangeur van deze innovatieve en avontuurlijke wereldse folk-jazz die nog velen jaren actueel zal blijven. Bravo!

English version

‘Sabir’ is the name of the beautiful album by Italian contra-bass player Luca Curcio. He plays original pieces with his quintet Free Humans (including the diatonic accordionist Simone Bottaso) and guest saxophonist Gavino Murgia. The music moves between world music, folk and jazz.

The music of Luco Curcio are instrumentally played melodies, instrumental songs, so to say. Each instrument gets the opportunity to shine in great solos. Accordionist Simone Bottasso let his instrument swing and cry (in ‘Les Chaussures’) and plays outstanding solos in ‘Arise’ and ‘Sabir’, in which he plays the melody and provides (graceful) arpeggios. That also applies to soprano saxophonist Gavino Murgia, who performs fantastically in ‘Sabir’. His way playing is somewhat similar to his countryman Enzo Favata (from Sardinia). Melodic saxophone playing in a kind of soft mood, but also phrases in which he bites his instrument. Absolutely great! Guitarist Enrico Degani shows his classical and flamenco style. Almost constantly changing the color that fits nicely into the arrangements (beautiful solo in ‘Going South’). Drummer Ruben Bellavia is actually more of a percussionist, who colors in rhythms and joins in with the melodies. Of course, this is the way drummers play more often, but Bellavia drumming is rooted in the weaving into the music. Only contra-bass player Luco Curcio remains reasonably in the background and very helpful to the music (a short solo in ‘Fight Song’ and in the fine ballad ‘We know’). Curcio is the composer and arranger of this innovative and adventurous worldly folk jazz music, which will be actual for many years. Bravo!

  • Luca Curcio & Free Humans feat. Gavino Murgia: ‘Sabir’ (VisAge/Xango)
  • B/W picture Antonio Baiano

© Mattie Poels.