Op het album ‘It’s still autumn’ brengen de vier musici Kalhor, Frerichs, Overwater en Planjer in bijna één uur een prachtig exposé van één dag in de herfst. In een combinatie van piano, contrabas, percussie en kamenche (spike-fiddle) horen we unieke en metaforische muziek van dawn (dageraad) tot dusk (schemer).

English version below

De muziek op ‘It’s still autumn’ is qua stijl moeilijk te plaatsen. Het is geen jazz, geen klassieke muziek en ook geen popmuziek. Maar juist die ondefinieerbaarheid maakt het dubbel interessant! Daarbij speelt Rembrandt Frerichs niet op een piano maar op een klavier dat een reproductie is van een instrument uit eind 18de eeuw met een klankkleur die ligt tussen piano, klavecimbel en cimbaal. Contrabassist Tony Overwater speelt op een Barok-viool die meer de klank heeft van een Arabische luit en we horen drummer Vinsent Planjer op een percussie-set die eigenlijk een fluister-set is, waarmee hij ritmisch de ‘puntjes-op-de-i’ zet. Kayhan Kalhor uit Iran tenslotte, is de grootmeester op de kamenche, het rechtop bespeelde strijkinstrument met een prachtig melancholisch timbre. Deze ongebruikelijke instrumentcombinatie biedt een verrassende samenklank die voortreffelijk wordt uitgediept. De stukken zijn sober, intens en spreken werkelijk tot de verbeelding. Het album begint bij de ‘Introduction’ (de dageraad), als de dag begint en de dauw langzaam optrekt waarna de dauwdruppels van de blaadjes vallen in ‘Dew drops’. Een modale compositie met een fraaie kamenche-solo, ondersteund door klavier-arpeggio’s. De CD ‘It’s still autumn’ bestaat uit twee delen, twee doorgecomponeerde werken: ‘Dawn’ en ‘Dusk’ waarvan de onderlinge delen naadloos in elkaar overlopen, zonder onderbreking (zonder de gebruikelijke 2 seconden op een CD) zodat je meegaat in het verloop van de muziek en je meegevoerd wordt van dawn tot dusk, van dageraad tot schemer. Alle werken zijn geschreven door de vier leden van dit kwartet, op ‘Offering’ en ‘Autumn’ na, die een mooie link hebben naar adembenemende Armeense muziek. ‘It’s still autumn’ staat vol betoverende composities en is een mijlpaal binnen de Nederlandse geïmproviseerde muziek!

English version

On the album ‘It’s still autumn’, the four musicians Kayhan Kalhor, Rembrandt Frerichs, Tony Overwater and Vinsent Planjer explore a beautiful ‘one-day exhibition’ in almost one hour. In a combination of piano, double bass, percussion and kamenche (spike-fiddle) we hear unique and metaphorical music from dawn till dusk.

The CD ‘It’s still autumn’ is hard to characterize. It is no jazz, nor classical or pop music. But that’s precisely why this album is so interesting! Rembrandt Frerichs does not play the piano, but his keyboard is a reproduction of an instrument from the end of the 18th century with a timbre that sounds in between the piano, harpsichord and cymbal. Double bass player Tony Overwater plays on a Baroque violin that sounds more like an Arab lute and we hear drummer  Vinsent Planjer play percussion but that’s actually a whispering percussion set for the final touch. Finally, the Iranian musician Kayhan KalhorHe is the grandmaster of the kamenche, the upright played string instrument with a beautiful melancholic timbre. This unusual instrument combination offers a surprising harmony that is thoroughly explored. The pieces are sober, intense and really appeal to the imagination. The album starts with the ‘Introduction’ (dawn), when the day starts and the dew slowly rises, after which the dew drops fall from the leaves into ‘Dew drops’. A modal composition with a beautiful kamenche solo, supported by keyboard arpeggios. The CD ‘It’s still autumn’ consists of two parts, two composed works: ‘Dawn’ and ‘Dusk’, the parts of which blend seamlessly into each other, without interruption (without the usual 2 seconds on a CD) so that you will be moved by the music and you flow from ‘dawn’ to ‘dusk’. All the pieces are written by the four members of this quartet, with the exception of ‘Offering’ and ‘Autumn’, who have a nice link to breathtaking Armenian music. ‘It’s still autumn’ is full of enchanting music, a great record and a milestone in Dutch improvised music!

  • Kayhan Kalhor, Rembrandt Frerichs, Tony Overwater Vinsent Planjer: ‘It’s still autumn’ (Kepera Records/ New Arts International)

© Mattie Poels.