‘Totdat de wachter heeft gezongen’ heet de prachtig nieuwe CD van het ensemble Aventure uit Amsterdam. Zij vertolken liederen uit het Gruuthuse-handschrift (1395-1408) aangevuld met repertoire van de Mönch von Salzburg en Oswald von Wolkenstein, beide eind 14e eeuw.

English version below

Het ensemble Aventure staat o.l.v. blokfluitiste Ita Hijmans en richt zich op het uitvoeren van (laat-)middeleeuwse muziek in een bezetting die varieert van drie tot zeven musici. Keer op keer lukt het deze musici om een breed klankbeeld te scheppen waar de middeleeuwse muziek opnieuw tot leven wordt gebracht. Dat wordt bereikt door grondig en uitgebreid onderzoek waar stukken worden (her)bewerkt die aansluiten bij de historische context. Op hun nieuwe album ‘Totdat de wachter heeft gezongen’ horen we muziek uit het Gruuthuse-handschrift. Een bewaard gebleven liederen- en gedichtenboek (met notatie) uit Brugge. Het boek stamt uit 1460 met 147 liederen (waaronder het prachtige ‘Egidius waer bestu bleven’), 16 gedichten en 7 gebeden. Het is de grootste collectie Nederlandse liefdes-, poetische- en drinkliederen. Deze worden a-capella (zonder begeleiding) gezongen door de Amerikaanse tenor Christopher Kale. Hij studeerde in Amsterdam, woont en werkt al jaren in Nederland en is een specialist in middeleeuwse en renaissance muziek. Met een helder en sympathiek timbre zingt hij dit oude repertoire uit de lage landen aangevuld met werk van o.a. de Italiaanse componist Oswald von Wolkenstein dat in het Duits wordt gezongen. Deze collectie prachtige liederen worden gelardeerd met drie-stemmig blokfluitwerk uitgevoerd door Marco Magalhães, Fumitaka Saito en Ita Hijmans. Schitterend gearrangeerde stukken die fraai worden gespeeld met een organische virtuositeit. Vooral in de toplaag van de melodie horen we hier en daar sprankelende passages die de compositie opwaardeert en een muzikale zwier geeft. Wat geweldig dat vier zulke fantastische musici zich wagen aan deze eeuwenoude muziek met een zo’n weergaloos resultaat.

English version

‘Totdat de wachter heeft gezongen’ (‘Until the guard has sung’) is the name of the beautiful new CD of the ensemble Aventure from Amsterdam. They perform songs from the Gruuthuse manuscript (1395-1408) supplemented with repertoire by the composers Mönch von Salzburg and Oswald von Wolkenstein, who both lived at the end of the 14th century.

The ensemble Aventure is led by flute player Ita Hijmans and focuses on the performance of (late) medieval music in an ensemble that varies from three to seven musicians. Over and over again, these fine musicians succeed in creating a musical landscape where medieval music is brought back to life. This is achieved through extensive research. The compositions are (re)arranged so they fit in the historical context. On their new album ‘Totdat de wachter heeft gezongen’ we hear music from the Gruuthuse manuscript. A preserved song and poetry book (with notation) from Bruges (Belgium). The book dates from 1460 with 147 songs (including the beautiful ‘Egidius waer bestu bleven’), 16 poems and 7 prayers. It is the largest collection of Dutch love, poetic and drinking songs. These are sung a capella (without accompaniment) by the American tenor Christopher Kale. He studied in Amsterdam. For years he lives and works in the Netherlands and is a specialist in medieval and renaissance music. With a clear and sympathetic timbre he sings this ancient repertoire from the lowlands, supplemented with works by, among others, the Italian composer Oswald von Wolkenstein, which are sung in German. This collection of beautiful songs is larded with three-voice recorder works and played by Marco Magalhães, Fumitaka Saito and Ita Hijmans. Beautifully arranged pieces that are played in an organic way. Especially in the top layer of the melody we hear sometimes the virtuoso passages that enhance the composition. Great how these wonderful musicians put this old music into the present with such an exciting result.

  • Aventure: ‘Totdat de wachter heeft gezongen’ (Challenge Classics)

© Mattie Poels.