Het folkkwartet Svestar uit Denemarken brengt op hun 2de album ‘Kaerligt hilset fra Ingenmandsland’ (Met vriendelijke groet van Ingenmannland) een schitterende ode aan Nis Refshauge, de grootvader van zangeres Anne Roed Refshauge die als soldaat diende in de Eerste Wereld Oorlog, ver van zijn huis en kinderen….

English version below

De Deense folk bevindt zich al jaren op hoog niveau doordat groepen als Trio Mio, Phønix en Svøbsk en artiesten als gitarist Morten Alfred Høirup of pianist Nikolaj Busk steeds gedegen werk afleveren. Daar kan moeiteloos de groep Svestar uit Kopenhagen aan worden toegevoegd. Eind 2018 bracht dit kwartet hun nieuwe CD ‘Kaerligt hilset fra Ingenmandsland’ uit. Een verbluffend mooi album, opgedragen aan Nis Refshauge, de grootvader van zangeres Anne Roed Refshauge van de band Svestar. Hij vocht in de Iste W.O. en schreef onderweg brieven naar zijn familie. Deze collectie brieven zijn bewaard gebleven en vormen nu een soort dagboek dat de inspiratie is voor dit album. Een fragment uit een van deze brieven wordt kort voorgelezen door de kleinzoon Jens Jørgen Refshauge. Naast zangeres Anne Roed Refshauge horen we violiste Kirstine Sand, pianiste Marie Sønderby en celliste Elise Pedersen, aangevuld met gastmusici op klarinet, altviool en contrabas. Het resultaat is intieme muziek met fraaie melodieën, waarvan het merendeel is geschreven door Anne Roed Refshauge. De CD opent met een kort stuk voor cello en viool dat de gemiddelde ‘ingetogen’ toon zet voor het hele album. Prachtig is bijvoorbeeld de sobere instrumentatie van contrabas en klarinet (en later cello) in ‘Du, mir Anna’. Smaakvolle muziek waar elke samenklank een soort beleving is, muziek waarin geen enkele toon teveel is in uitgekiende arrangementen. Opvallend is de 5-kwarts maat in ‘Mor, skriv at vi har det godt’, de knipoog naar de componist Pachelbel in ‘Vals till kaerligheden’ en de klezmer-touch in ‘De seks brøde…’. Svestar speelt diepe en gevoelige stukken die moeiteloos wisselen tussen folk- en klassieke muziek. Wie de tijd neemt om dit te ontdekken zal rijkelijk worden beloond.

English version

The folk quartet Svestar from Denmark presents on their second album ‘Kaerligt hilset fra Ingenmandsland’ (Sincerely from Ingenmannland) a beautiful ode to Nis Refshauge, the grandfather of singer Anne Roed Refshauge who served as a soldier in the First World War, far away from his home, wife and children….

For years the Danish folk is at a high level. Great bands like Trio Mio, Phønix and Svøbsk or the guitarist Morten Alfred Høirup or pianist Nikolaj Busk create wonderful folk orientated music. The band Svestar from Copenhagen can be added effortlessly. At the end of 2018 this quartet released their new CD ‘Kaerligt hilset fra Ingenmandsland’. A stunningly beautiful album, dedicated to Nis Refshauge, the grandfather of singer Anne Roed Refshauge from Svestar. He fought in the Iste W.O. and wrote letters to his family. This collection of letters has been preserved and now forms a sort of diary that is the inspiration for this album. A fragment from one of these letters is briefly read by the grandson Jens Jørgen Refshauge. Besides singer Anne Roed Refshauge we hear violinist Kirstine Sand, pianist Marie Sønderby and cellist Elise Pedersen, complemented by guest musicians on clarinet, viola and double bass. The result is intimate music, with beautiful melodies mostly written by Anne Roed Refshauge. The CD opens with a short piece for cello and violin that sets the average atmosphere for the entire album. For example, the sober instrumentation of double bass and clarinet (and later cello) in ‘Du, mir Anna’ is magnificent. Tasteful music where every harmony is a kind of experience, music in every single tone is important in sophisticated arrangements. Striking is the 5-quartz size in ‘Mor, skriv at vi har det godt’, we find a wink to composer Pachelbel in ‘Vals till chats’ and we hear in ‘De seks brøde …’ even a klezmer-touch. Svestar plays deep and sensitive music that effortlessly switch between folk and classical music. Whoever takes the time to discover this will be rewarded.

  • Svestar:‘Kaerligt hilset fra Ingenmandsland’ (Go’Danish Folk / Xango)
  • Pictures: Kristoffer Juel Poulsen