Al jaren is Julio Pereira de cavaquinho-virtuoos uit Portugal. De cavaquinho, het kleine 4-snarige instrument dat lijkt op ukulele, en met zijn klank enigszins aansluit bij de 10-snarige charango uit Zuid-Amerika. Pereira maakte zo’n 20 (solo-)albums. In 2017 werd daar het prachtige ‘Praca do Comércio’ aan toegevoegd.

English version below

De qavaquinho komt oorspronkelijk uit Minho, een regio in de buurt van de stad Braga. Oorspronkelijk heette het instrument machino maar de naam werd begin 19de eeuw veranderd in cavaquinho. Dit kleine instrument met vier metalen snaren (in banjo-stemming) heeft ook diverse varianten in Brazilië. Vanaf begin jaren ’80 gaf Julio Pereira de populariteit van het instrument een enorme boost. Hij ontwikkelde nieuwe speeltechnieken zoals het dempen van de snaren (muting) dat ze in Portugal ‘rasgado’ noemen. Pereira werkte samen met veel musici waaronder de zangeres Amelia Muge, de Galisische gaita (doedelzak-speler) Kepa Junkera en de Ierse band The Chieftains. Ook op zijn nieuwe album horen we hem met een aantal musici waaronder bassist Luciano Vasconcelos, violist Miguel Veras, zangeres Olga Cerpa van de groep Mestisay uit Gran Canaria en celliste Sandra Martins.

Dit nieuwe album ‘Praca do Comércio’ kwam uit in 2017 en is werkelijk schitterend. Niet alleen is het boekje met aandacht samengesteld, met wonderlijk illustraties van Carlos Zingaro, ook is er tekst en uitleg over de verschillende qavaquinho’s met alle composities in noten uitgeschreven aangevuld met cavaquinho-grepen. Julio Pereira componeerde bijna alle stukken wat echte ‘Pereira-werken’ zijn, die uitblinken in helderheid met pakkende melodieën, met thema’s die (plotseling) verspringen in toonhoogte en toonsoort. Pereira is een virtuoos die niet alleen de heerlijk ritmische slag beheerst, maar ook zijn solistische (instrumentale) stukken getuigen van een fraaie instrument-beheersing waarbij hij de tonen laat resoneren, zoals duidelijk te horen in de slot-rif van het 2de nummer ‘Galope do Desert’. Hij tilt de folk naar een hoger plan met de sprankelende cavaquinho veelal in het middelpunt. De organische afwisseling in de arrangementen met een grote dosis avontuurlijk plezier geven de muziek een warm welbehagen. Een aantal stukken wordt gezongen door Antonio Zambujo die als solist al een aantal CD’s op de markt bracht. Minder geslaagd zijn de (fonetisch) gezongen achtergrondkoortjes die verderop op ‘Praca do Comércio’ hoorbaar zijn, die wat zoet aandoen. Maar menig muziekliefhebber is dan al lang overtuigd dat ook dit nieuwe album van Julio Pereira er een is dat je in je kast moet hebben staan!

Meer Julio Pereira klik hier

English version

For years Julio Pereira is the great cavaquinho virtuoso from Portugal. The cavaquinho, the small 4-string instrument that resembles ukulele, and with a sound that matches with the 10-string charango from South America. Pereira made about 20 (solo) albums. In 2017, he added the beautiful ‘Praca do Comércio’.

The qavaquinho is originally from Minho, a region near the city of Braga. The instrument was called machino and the name was changed to cavaquinho in the beginning of the 19th century. Four metal strings (tuned like a banjo) with variations in Brazil. From the early 80s Julio Pereira gave the instrument a huge boost. He developed new playing techniques such as muting the strings, called ‘rasgado’ in Portuguese. Pereira worked with many musicians including the singer Amelia Muge, the Galician gaita (bagpipe player) Kepa Junkera and the Irish band The Chieftains. Also on his new album we hear him with a number of musicians including bass player Luciano Vasconcelos, violinist Miguel Veras, singer Olga Cerpa from the group Mestisay from Gran Canaria and cellist Sandra Martins.

This new album ‘Praca do Comércio’ was released in 2017 and is absolutely great. Not only the booklet is composed with attention, with lovely illustrations by Carlos Zingaro, there is also text and explanation about the various qavaquinho’s with all the compositions written down in notes supplemented with cavaquinho-handles. Julio Pereira composed almost all the pieces that are really ‘Pereira works’, which excel in clarity with catchy melodies. Like themes that (suddenly) pitched in another tuning. Pereira is a virtuoso who plays very rhythmic, and show a beautiful instrument-control in his solo (instrumental) pieces where he makes the tones resonate, as clearly heard in the slot-rif of the 2nd song ‘Galope do Desert ‘. He lifts the folk music to a higher level with the sparkling cavaquinho often in the middle of the music. The organic variation in the arrangements with a large dose of adventurous enjoyment gives the music a warm pleasure. A number of pieces are sung by Antonio Zambujo who has already released a number of CDs as a soloist. Less successful are the (phonetically) backing vocals that can be heard further on ‘Praca do Comércio’ which makes the music a little to sweet. But many music lovers have already been convinced; this new album by Julio Pereira is one you should have in your CD collection!

More Julio Pereira click here

  • Julio Pereira: ‘Praca do Comércio’  (Tradisom/Xango)

© Mattie Poels.